Iespēja elektroniski pieteikt bērna uzņemšanu Talsu novada pašvaldības pirmsskolu izglītības iestāžu rindā

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv tagad ir iespējams elektroniski pieteikt bērna uzņemšanu Talsu novada pašvaldības pirmsskolu izglītības iestāžu rindā. Tomēr Izglītības pārvalde, domājot par kvalitatīvāka pakalpojuma piedāvājumu, aicina vecākus elektronisko pieteikšanos izmantot vien galējas nepieciešamības gadījumā.

Ieviešot šo pakalpojumu www.latvija.lv vecākiem ir iespēja reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās. Šajā e-pakalpojumā ir elektroniski pieejama bērna reģistrācijas iesnieguma veidlapa, ko aizpildot un pievienojot sūtījumam, iespējams iesniegt Talsu novada pašvaldībā.

Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps gan iesaka e-pakalpojumu izmantot vien galējās nepieciešamības gadījumā. Iesniedzot pieteikumu klātienē Izglītības pārvaldē vecākiem tiek sniegta papildu skaidrojošā informācija par reģistrēšanos pirmsskolu izglītības iestāžu rindā, par rindas kārtību un izglītības iestādes izvēles iespējām. Tādā veidā klātienē sniegtais pakalpojums ir iedzīvotājiem daudz saprotamāks un arī kvalitatīvāks.

Inita Fedko