Ja studē medicīnu vai pedagoģiju, tad piesakies stipendijai!

Jau vairākus gadus Talsu novada pašvaldība nodrošina studenta un ārstniecības speciālista stipendijas piešķiršanu. Tas ir gan finansiāls atbalsts jaunajiem speciālistiem, gan veids, kā tos piesaistīt darbam Talsu novadā.

Sadarbojoties ar SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, šogad ir papildināts iepriekš noteikto atbalstāmo ārstniecības specialitāšu klāsts, tas ir: internists, ķirurgs, neirologs, anesteziologs – reanimatologs, traumatologs, pediatrs, nefrologs, radiologs – diagnosts, neatliekamās medicīnas ārsts un ģimenes ārsts.

​Savukārt studenta stipendijas piešķiršanā prioritāte būs jaunie speciālisti, kuri apgūst matemātiku, fiziku, ķīmiju, latviešu valodu un izglītības psiholoģiju.

Ja vēlies pretendēt uz stipendiju un pēc studiju beigšanas savas iemaņas pielietot Talsu novadā, tad līdz 20. septembrim pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, izziņa no augstskolas par studiju faktu un sadarbības līgums ar iestādi, kur pretendents apņemas strādāt turpmākos piecus gadus.

Jau 2015. gadā Talsu novada dome apstiprinājusi saistošos noteikumus “Par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu”. Tie paredz divu pašvaldības stipendiju piešķiršanu: studenta stipendiju – tiek piešķirta Talsu novadā deklarētam studentam Latvijas Valsts akreditētas bakalaura studiju programmas vai profesionālās augstākās izglītības programmas iegūšanai; ārstniecības speciālista stipendiju – tiek piešķirta studentam sākot ar 4. kursu, kurš apgūst Latvijas Valsts akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā vai ārstam-rezidentam, kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi specialitātes iegūšanai saskaņā ar Latvijas Valsts akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā.

Studenta stipendiju vai rezidenta stipendijas pretendentam Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums par stipendijas piešķiršanu, kurā norādīts – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, iegūstamā studiju kvalifikācija, studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte /attiecīgi norādot adresi, tālruņus/, studiju uzsākšanas gads augstskolā;
  • izziņa no augstskolas par studiju faktu; sekmju izraksts par iepriekšējo studiju periodu vai iepriekšējās izglītības iestādes sekmju izraksts (1. kursa 1. mācību semestra studentiem);
  • sadarbības līgums ar personām, kuras reģistrētas Komercreģistrā vai ārstniecības personu reģistrā, un kuru darbības teritorija ir Talsu novads, kurā pēc studiju beigšanas pretendents apņemas nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē pilnas slodzes darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem un maiņu grafikiem turpmākos piecus gadus.

Talsu novada pašvaldības stipendiju pretendentu dokumenti iesniedzami līdz 20. septembrim. 

Izvērtējot pretendentu iesniegumus par stipendijas piešķiršanu un ņemot vērā budžetā paredzētos līdzekļus, stipendijas piešķirs konkursa kārtībā.

Sīkāka informācija – Saistošie noteikumi

Inita Fedko