Maina Virbu sākumskolas juridisko adresi

Līdz šim Virbu sākumskolā izglītības programmu apguve notika ēkā Skolas ielā 1. Tagad, ņemot vērā mazo skolēnu skaitu, pieņemts lēmums no 15. jūnija mācību procesu mazākajām klasēm organizēt Torņu ielā 21, kas ir pirmsskolas izglītības iestādes ēka.

Šajā mācību gadā, kā iepriekš bija lēmusi Talsu novada dome, Virbu pamatskola uzsāka darbu kā Virbu sākumskola. Izmaiņas bija nepieciešamas skolēnu mazā skaita dēļ. Šobrīd, pēc 12. februāra datiem, Virbu sākumskolā mācās 27 skolēni un arī nākamā mācību gada prognozes liecina, ka izglītojamo skaits nepieaugs. Līdz šim izglītības process tiek organizēts ēkā Skolas ielā, kas ir plānota ap 300 skolēniem.

Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps informēja, ka, lai nodrošinātu skolas pastāvēšanu nākotnē un racionālu telpu apsaimniekošanu, apspriests priekšlikums izglītības procesa īstenošanu mazāko klašu (1.-3.klašu) skolēniem nodrošināt Virbu sākumskolas ēkā, kur tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas. “Plānots, ka 2020./2021. mācību gadā 1.-3. klasē mācīsies 13 skolēni. Tas ir minimālais skolēnu skaits, lai nodrošinātu izglītības procesu 1.-3. klasē, apvienojot mācību priekšmeta apguvē divas klases. Situācijā, ja skolēnu skaits ir mazāks kā 13, nepieciešams lemt par skolas reorganizāciju par pirmsskolas izglītības iestādi,” teica U. Katlaps.
Talsu novada dome nolēma no 15. jūnija par Virbu sākumskolas juridisko adresi noteikt Torņu ielu 21. Savukārt Izglītības pārvaldei, ja skolēnu skaits skolā būs mazāks par 13, rosināt skolu reorganizēt par pirmsskolas izglītības iestādi.

Inita Fedko