Ziņas

Izglītība
8. janvāris 2020

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Noslēdzies 2019./2020.mācību gada I semestris. Astoņās mūsu novada skolās notiek individuālo atbalsta plānu izvērtēšana. Dalība projektā sniedza iespēju 75 skolēniem saņemt individuālu atbalstu mācību pārtraukšanas risku novēršanai. 22 skolēni saņēma atbalstu ēdināšanai, 1- transporta izdevumu segšanai. Kā ļoti būtisku ieguvumu skolēni novērtē iespēju saņemt individuālas konsultācijas mācību priekšmetos. Nozīmīgs ir konsultatīvais atbalsts, kas palīdz skolēniem saskatīt un izmantot savus resursus, motivē nepamest mācības, rast risinājumus grūtībās. Projekta ietvaros tiek īstenoti 2 jaunatnes iniciatīvas projekti.

Izglītība
7. janvāris 2020

Par atkārtotu braukšanas kartes izsniegšanu būs jāmaksā

Talsu novada pašvaldība jau otro mācību gadu skolēniem, kuri nokļūšanai uz izglītības iestādēm izmanto sabiedrisko transportu, piešķir braukšanas kartes. Līdz šim tās tika izsniegtas bez maksas arī atkārtoti, ja bija tāda nepieciešamība, bet tagad situācija ir mainījusies.

Novadā
3. janvāris 2020

Aktualizē nepieciešamo specialitāšu sarakstu ārstniecības un izglītības jomā

Jau vairākus gadus Talsu novada pašvaldība jauno izglītības un ārstniecības jomas speciālistu piesaistīšanai izmanto iespēju nodrošināt stipendijas. Katru gadu tiek aktualizēts atbalstāmo specialitāšu klāsts.

Izglītība
29. novembris 2019

Tiek īstenots Biedrības Latvijas Mazpulki jauniešu iniciatīvas projekts „Labo domu – darbu grozs”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros, tiek īstenots Biedrības Latvijas Mazpulki jauniešu iniciatīvas projekts „Labo domu – darbu grozs”. Projektā darbojas Upesgrīvas un Valdemārpils skolēni. Projekta ietvaros tiek organizētas neformālās izglītības aktivitātes, kas atbilstošas aktuālajām norisēm konkrētā mēnesī.

Izglītība
27. novembris 2019

Iespēja elektroniski pieteikt bērna uzņemšanu Talsu novada pašvaldības pirmsskolu izglītības iestāžu rindā

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv tagad ir iespējams elektroniski pieteikt bērna uzņemšanu Talsu novada pašvaldības pirmsskolu izglītības iestāžu rindā. Tomēr Izglītības pārvalde, domājot par kvalitatīvāka pakalpojuma piedāvājumu, aicina vecākus elektronisko pieteikšanos izmantot vien galējas nepieciešamības gadījumā.

1 2 3 4 5