Par atkārtotu braukšanas kartes izsniegšanu būs jāmaksā

Talsu novada pašvaldība jau otro mācību gadu skolēniem, kuri nokļūšanai uz izglītības iestādēm izmanto sabiedrisko transportu, piešķir braukšanas kartes. Līdz šim tās tika izsniegtas bez maksas arī atkārtoti, ja bija tāda nepieciešamība, bet tagad situācija ir mainījusies.

Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps paskaidroja, ka skolēni nereti pret braukšanas kartēm izturas visai vieglprātīgi, tādēļ tās vairākkārt tiek pazaudētas. Līdz šim visiem, kuriem bija nepieciešama atkārtota karšu izsniegšana, šī iespēja tika nodrošināta bez maksas. No 1. janvāra situācija ir mainījusies. Maksa par braukšanas kartes izsniegšanu netiks piemērota, pirmreizēji izsniedzot braukšanas karti vai situācijā, kad braukšanas karte jāizsniedz atkārtoti tās tehnisku defektu dēļ vai, ja konstatēta kartes zādzība vai pretlikumīga bojāšana, ko apliecina Valsts policijas izsniegts apliecinājums. Citos gadījumos par atkārtotu kartes izsniegšanu būs jāmaksā 4.05 eiro. U. Katlaps cer, ka jaunā kārtība nodrošinās izglītojamo atbildīgu attieksmi pret pašvaldības izsniegtajām braukšanas kartēm.

Inita Fedko