Talsu novads nodrošinās bērniem brīvpusdienas esošajā apmērā

Līdz šim gadam valsts nodrošināja 1.-4. klašu audzēkņiem pusdienu apmaksu 1,42 eiro dienā. Šogad situācija ir mainījusies: esošā 1,42 eiro vietā valsts sedz 0,71 eiro izmaksas dienā. Talsu novada dome pieņēma lēmumu saglabāt esošo atbalstu skolēnu ēdināšanā, tas ir, nodrošinot starpību 1.-4. klases bērnu ēdināšanas izmaksām un turpināt segt šos izdevumus arī sešgadniekiem un 5.-7. klašu audzēkņiem.

Valsts finansēto brīvpusdienu apmēru 1.–4. klašu audzēkņiem un tā samazinājumu no 1,42 eiro dienā līdz 0,71 eiro dienā nosaka vēl pagājušā gada 10. decembrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi.

Talsu novada pašvaldība, izmantojot valsts piešķirtos budžeta līdzekļus 1.–4. klašu skolēniem un piešķirot papildu līdzekļus no pašvaldības budžeta, līdz šim ir nodrošinājusi brīvpusdienas Talsu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.–7. klašu skolēniem un Talsu novada izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu sešus gadus veco bērnu brīvpusdienām.

Lai arī valsts savu atbalsta finansējumu ir samazinājusi uz pusi, tomēr Talsu novada pašvaldība ir paredzējusi segt trūkstošo summu no pašvaldības budžeta.

2019. gadā valsts budžeta finansējums 1.–4. klašu audzēkņu pusdienu maksas segšanai Talsu novadam bija 240 840 eiro, bet 2020. gadā valsts finansējums paredzēts 120 420 eiro apmērā. Savukārt Talsu novada pašvaldības finansējums 2019. gadā, kas izlietots 6 gadus veco bērnu ēdināšanai, starpības segšanai 1.–4. klašu bērnu ēdināšanas apmaksai un 5.–7. klašu audzēkņu ēdināšanai, bija 237 029 eiro, bet 2020. gadā tā apjoms plānots 397 042 eiro apmērā.

Inita Fedko