Kultūras ministra pirmā reģionālā vizīte – Talsu novadā

14. februārī Talsu novadu savā pirmajā reģionālajā vizītē apmeklēja Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis. Viņš ieradās kopā ar valsts sekretāri Daci Vilsoni un Saeimas deputāti Ilzi Indriksoni, lai pārrunātu kultūras jomas aktualitātes un iepazītu Talsu novada daudzveidību.

Ar N. Puntuli, D. Vilsoni un I. Indriksoni tikko atjaunotajā Firksu – Pedvāles muižas ēkā pie mākslinieka Ojāra Arvīda Feldberga tikās Talsu novada kultūras, muzeju un bibliotēkas jomu pārstāvji. Galvenā sarunas tēma bija ministrijas piedāvātais kultūras centru likums, kas akceptēts 1. lasījumā. D. Vilsone atklāja, ka likums izraisījis plašas diskusijas, domājot par to, kas tajā ir jānosaka un kas tomēr ne, lai saglabātu atbilstošu kultūrvidi un arī valsts finansējumu. Talsu novada kultūras cilvēkus uztrauca, vai likuma apstiprināšana neradīs draudus mazo kultūrtelpu pastāvēšanai. “Likums netiek radīts, lai ko samazinātu vai likvidētu, tieši otrādi, tas nepieciešams, lai palīdzētu. Vispirms, lai nodrošinātu metodisko vadību,” sacīja N. Puntulis, uzsverot, ka kultūras centru likuma būtība ir radīt drošības un stabilitātes izjūtu kultūras jomā. Savs likums ir gan bibliotēkām, gan arī muzejiem, kas atsevišķos brīžos ir liels palīgs pozīciju noturēšanā.

Ministrijas pārstāvji tika iepazīstināti ar izstrādātajiem kultūras centru klasifikācijas noteikumiem Talsu novadā. Tie ieviesuši zināmu skaidrību kultūras centru dalījumā, atsevišķi izdalot muižas un nosakot tām arī tūrisma funkciju. N. Puntulis piebilda, ka, tā kā ir skaidri klasifikācijas noteikumi, arī no kultūras centru likuma Talsu novadam nav pamata baidīties: pamata principi šeit tiek ievēroti jau bez tā.

Kopīgās diskusijās tika secināts, ka, jo mazāka teritorija, jo lielāka nozīme kultūras centriem. To funkcijas ir ļoti plašas, sākot no izklaides un atpūtas nodrošināšanas līdz pat izglītošanas un socializēšanās nodrošināšanai.

Tika pārspriesta arī finansējuma ieguve Valsts Kultūrkapitāla fonda projektos un programmas “Skolas soma” īstenošanas pievienotā vērtība.

Savukārt ar Talsu Mūzikas skolas direktoru Raiti Rērihu tika apspriestas iecerētās izmaiņas mūzikas skolu jomā. R. Rērihs N. Puntuli iepazīstināja ar savu redzējumu mūzikas skolu darba organizēšanā, kur mūzikas apguve varētu būt sadalīta trīs līmeņos un tik strikti nenosakot audzēkņa vecumu.

Reģionālās vizītes laikā viesi apmeklēja arī Talsu Galveno bibliotēku un Talsu Tautas namu, tā iepazīstot Talsu novadam tik nozīmīgās kultūrtelpas.

Inita Fedko