XXI Kurzemes dzejas dienas Talsos

14. septembrī Talsos notiks XXI Kurzemes dzejas dienas ar vadmotīvu KĀP [un] NES! . Vienuviet sabrauks, sanāks, saskries reģiona dzejnieki un dzejas mīļotāji. Piedāvājam plašu programmu – iedvesmas stāsti, muzikāli pārsteigumi, meistarklases dzejniekiem, dzejas performances. Aicinot baudīt radošu atmosfēru gan Talsu tautas namā, gan uz kāpnēm gleznainajā Talsu pilsētas kultūrvides ainavā.

Septembris… Jau viegli sajūtama rudens elpa. Skatienā tūlīt ieslīdēs rudens lapu zelts un brīnumainos toņos iekrāsojušās debesis. Šis ir pats piemērotākais laiks, lai satiktos ar DZEJU! Pats piemērotākais laiks, lai satiktos ar VĀRDIEM! Tā skan visapkārt – ielās, parkos, laukumos, autobusos, skolās, bibliotēkās, koncertzālēs, jūras krastā un sava dārza vientulībā – tā skan visur, ikkatra sirdī, nerēķinot ne cilvēka vecumu, ne ieņemamo amatu, ne dzīves pieredzi. Vārds dara brīnuma lietas! Kā brīnumains spēks tā vārdi pārņem ikkatru no mums! Dzejas vārdi un dzejā izsacītas domas ienāk un paliek katra domās un ikdienā.

Kurzemes Dzejas dienas aizsākušās 1999.gadā Ventspilī, kad dzejnieka Olafa Gūtmaņa iedvesmota tās sarīkoja ilggadējā Ventspils mūzikas skolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Aija Bumbiere. Kopš tā laika Kurzemes dzejas dienas cienīgā ritmā maina notikuma vietas – Ventspils, Kuldīga, Talsi, Tukums, Saldus un Liepāja.

Košās Talsu tautas nama Ķēniņmeitas viesmīlīgi sagaidīs viesus savā namā, lai aicinātu doties tālāk uz TELPAS IESILDĪŠANU Garīgumā. Dižļaužu sarunas vedīs pakāpties pāri ikdienībai. Caur dzeju un dziesmu tiksimies ar Jāni Peteru, tuvplānā sarunāsimies ar dzejniekiem, ieskatīsimies pilsētas vaibstos un baudīsim visas Kurzemes autoru dzejas lasījumus. No 13:00 līdz 16:00 Talsu tautas nama Radošajā sētā paredzēts arī “Grāmatu un Dzejas tirdziņš”. Vakara sarunas, dzejas diskotēka un Kurzemes Dzejas dienu atslēgas nodošana Tukuma literātiem notiks Leču kalna pakājē.

Kurzemes Dzejas dienu organizatori ir Talsu novada pašvaldības kultūras un sporta attīstības nodaļa un Talsu literātu apvienība.

Kurzemes Dzejas dienas finansiāli atbalsta Talsu novada pašvaldība.

Visi Dzejas dienu pasākumi ir bez maksas.

 

Ina Jurkeviča,
Talsu novada pašvaldības
kultūras un sporta attīstības nodaļas
speciāliste kultūras jautājumos
27877562