Aicinām pieteikties Talsu novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātus

Aicinām pieteikties kandidātus, kuri vēlas pievienoties Talsu novada vēlēšanu komisijai. Saskaņā ar Talsu novada domes 2017. gada 27. jūlija lēmumu Nr.320 “Par Talsu novada vēlēšanu komisiju” ir noteikts, ka Talsu novada vēlēšanu komisija izveidota 7 cilvēku sastāvā, šobrīd komisijā ir viena brīva locekļa vieta.

Pieteikuma anketa:
Kandidātu iesaka domes deputāts
Kandidātu iesaka politiskās partija
Kandidātu iesaka iedzīvotāji

Pieteikumus Talsu novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātiem iesniegt līdz 11. oktobrim Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā noteiktajā kārtībā.