Aktualizē nepieciešamo specialitāšu sarakstu ārstniecības un izglītības jomā

Jau vairākus gadus Talsu novada pašvaldība jauno izglītības un ārstniecības jomas speciālistu piesaistīšanai izmanto iespēju nodrošināt stipendijas. Katru gadu tiek aktualizēts atbalstāmo specialitāšu klāsts.

Atbalstāmo studiju programmu ārstniecības specialitāšu izvēlē pašvaldība konsultējas ar SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” par nepieciešamajiem speciālistiem darbam Talsu filiālē. Savukārt izglītības jomā nepieciešamos speciālistus izvērtē Talsu novada Izglītības pārvalde.

Šogad noteiktas 13 atbalstāmās studiju programmu specialitātes Talsu novada pašvaldības ārstniecības speciālista stipendijas piešķiršanai: anesteziologs-reanimatologs, ķirurgs, internists, neirologs, pediatrs, nefrologs, traumatologs, radiologs-diagnosts, neatliekamās medicīnas ārsts, ginekologs, dzemdību speciālists, fizioterapeits, ergoterapeits, ģimenes ārsts.

Savukārt Talsu novada pašvaldības studenta stipendijas varēs piešķirt šādiem pedagoģijas/izglītības speciālistiem: ķīmijas, matemātikas, latviešu valodas pedagogs, psihologs (darbam izglītības iestādē); krievu valodas, fizikas un mājturības un tehnoloģiju (dizaina un tehnoloģiju) skolotājs/pedagogs (zēniem).

Aizvadītajā gadā pašvaldības ārstniecības speciālista stipendija tika piešķirta radioloģei – diagnostei Agnesei Aniņai.

Inita Fedko