Arī ārkārtējās situācijas laikā SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” turpina darbu

Lai arī ārkārtējās situācijas laikā valstī ir noteikti dažādi ierobežojumi, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” turpina sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus. Nešķirotu sadzīves atkritumu un dalīti vāktā iepakojuma konteineru izvešana notiek atbilstoši grafikam. Ar 18. maiju, klientu apkalpošanas centrā Tukumā (Rīgas iela 1) un Talsos (Anša Lerha-Puškaiša iela 6), iedzīvotāji klātienē tiek pieņemti šādos laikos:

Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 18.00
Trešdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz 13.00

Pārējā laikā tiek nodrošināta:

  • klientu apkalpošana attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski (+371 63123306) vai ar e-pasta starpniecību (info@piejuraatkritumi.lv);
  • līgumu slēgšana attālināti (ja iespējams), saziņai izmantojot e-pastu (info@piejuraatkritumi.lv).

Uzņēmums aicina ikvienam izvērtēt nepieciešamību apmeklēt klientu apkalpošanas centru klātienē, kā arī neieplānot apmeklējumu, ja esat sev novērojis elpceļu infekcijas pazīmes.

Klātienē tiek pieņemti tikai tie klienti, kuriem nav noteikts pienākums ievērot mājas karantīnu vai pašizolāciju saistībā ar Covid-19 infekciju vai aizdomām par to.

Inventāra papildināšana

SIA “AAS “Piejūra”” 2019. un 2020. gadā iegādājās jaunu inventāru – konteinerus gan nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, gan dalīti vāktajam iepakojumam. Līdzekļi tika investēti 144 zvanveida konteineros, no tiem 122 stikla un 22 jauktā iepakojuma materiāla konteineri. Papildus iepriekš minētajiem, tika iegādāti arī 410 dažādu tilpumu nešķirotu sadzīves atkritumu konteineri: 130 gab. – 140 l, 200 gab. – 240 l, 80 gab. – 1100 l.

Šķiro atkritumus! Par dalīti vāktā iepakojuma izvešanu nav jāmaksā.

SIA “AAS “Piejūra”” aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību atkritumu šķirošanai un izmantot uzstādītos dalīti vāktā iepakojuma konteinerus savā tuvākajā apkārtnē.

Šī brīža situācijā atbildīga atkritumu šķirošana ir sevišķi svarīga. Dzeltenajā un zaļajā zvanveida konteinerā drīkst ievietot tikai tos iepakojuma veidus, kam konteiners ir paredzēts. Tajos aizliegts izmest medikamentus, izlietotos kabatlakatiņus, sejas aizsargmaskas, vienreizlietojamos gumijas cimdus, kas var radīt citu cilvēku inficēšanās risku. Dzeltenā zvanveida konteineru saturs tiek manuāli pāršķirots.

Aktuālie un plānotie projekti

2019. gada oktobrī SIA “AAS “Piejūra”” uzsāka individuālo stikla iepakojuma savākšanas projektu Tukuma pilsētā. 2020. gadā tas tika paplašināts, pakalpojumu piedāvājot arī Talsu pilsētas privātmāju iedzīvotājiem. Klientiem, kuri vēlas pakalpojumu izmantot, ir jāsazinās ar uzņēmumu (info@piejuraatkritumi.lv; +371 63123306).

Iedzīvotājiem tiek piegādāts konteiners, kas paredzēts tikai tīram stikla iepakojumam (stikla pudelēm un burkām), kas pirms ievietošanas konteinerā ir jāizskalo. Piegādes brīdī tiek izsniegti konteinera lietošanas noteikumi un izvešanas kalendārs. Par šī pakalpojuma izmantošanu maksa netiek piemērota. Pakalpojums tiek piedāvāts uzņēmuma esošajiem klientiem (iedzīvotājiem, kuri ir noslēguši līgumu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu), kuri dzīvo privātmājā, Tukuma vai Talsu pilsētā. Konteiners tiek piegādāts un reizi divos mēnešos iztukšots bez maksas.

Šobrīd individuālo stikla iepakojuma savākšanu savā privātmājā izmanto 175 Tukuma un 127 Talsu pilsētas iedzīvotāji.

2020. gada otrajā pusē uzņēmums plāno uzsākt arī jauktā iepakojuma (plastmasas, metāla, kartona) individuālo savākšanu no Tukuma un Talsu pilsētas privātmāju iedzīvotājiem. Arī šis būs bezmaksas pakalpojums.

Ir sagatavota un klientiem izsūtīta aptaujas anketa, lai varētu apzināt potenciālos interesentus. Pēc iesniegto atbilžu apkopošanas, darbinieki sazināsies ar iedzīvotājiem, kuri būs snieguši atbildi, ka ir uzņēmuma esošie klienti (ir noslēgts līgums par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu), un kuri vēlas izmantot šo pakalpojumu.

Ja līgumā par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nav norādīts e-pasts vai ziņa nav saņemta kāda cita iemesla dēļ, iedzīvotāji tiek aicināti par to informēt: +371 63123306, info@piejuraatkritumi.lv.

Makulatūras vākšanas konkurss “Palīdzēsim kokiem!”

2020. gada 30. aprīlī noslēdzās ikgadējais makulatūras vākšanas konkurss “Palīdzēsim kokiem!”.

Šis gads visus pārsteidza ar negaidītiem notikumiem, kas ierasto ikdienu lika pielāgot valstī un citviet pasaulē notiekošajam. Neraugoties uz to, makulatūras vākšanas konkursa „Palīdzēsim kokiem!” dalībnieki ir aktīvi pastrādājuši un lielu darbu paveikuši.

Konkursā šajā mācību gadā piedalījās 52 SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” darbības reģiona izglītības iestādes, kopumā savācot 224,44 t makulatūras un izglābjot aptuveni 3117 kokus.

Konkursa noslēguma pasākums maijā šogad ir atcelts, tomēr balvu fonds tiek saglabāts un tās nonāks pie dalībniekiem.

Pirmās trīs vietas PII grupā dala:
1. vieta – Tukuma PII „Taurenītis”, savācot 21,24 t makulatūras un izglābjot ~ 297 kokus;
2. vieta – Laidzes PII „Papardīte”: 17,26 t, ~ 241 koks;
3. vieta – Talsu PII „Kastanītis”: 16,3 t, ~ 228 koki.

Čaklākās izglītības iestādes pamatskolu grupā:
1. vieta – Kolkas pamatskola, savācot 12,62 t makulatūras un izglābjot ~ 176 kokus;
2. vieta – Lībagu sākumskola: 7,82 t, ~ 109 koki;
3. vieta – Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola: 7,56 t, ~ 105 koki.

Vidusskolu grupā pirmo trīs vietu ieguvēji:
1. vieta – Tukuma 2. vidusskola, savācot 12,92 t makulatūras un, izglābjot ~ 180 kokus;
2. vieta – Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola: 12,02 t, ~ 168 koki;
3. vieta – Jaunpils vidusskola: 11,32 t, ~ 158 koki.

Izglītības iestāžu pārstāvji ir aicināti sazināties ar SAI „AAS „Piejūra””, lai vienotos par iespējamo balvas saņemšanas laiku Tukuma (Tukums, Rīgas iela 1) vai Talsu (Talsi, Anša Lerha-Puškaiša iela 6) birojā.

Tālr. nr.: +371 23116945 (Justīne); e-pasts: justine.ilmane@piejuraatkritumi.lv.

  • Balvu nogādāšanu uz Talsu biroju plānojam organizēt vienu reizi nedēļā.
  • Balvas konkursa dalībnieki varēs saņemt līdz 30.06.2020.

Par zaļu, tīru un skaistu Latviju!

Paldies esošajiem un topošajiem klientiem par veiksmīgas sadarbības veidošanu!

Kontaktinformācija
E-pasts: info@piejuraatkritumi.lv
Tālr. nr.: +371 63123306