Ieviesīs centralizēto grāmatvedības sistēmu

No nākamā gada 1. janvāra Talsu novada pašvaldībā tiks uzsākta vienota centralizētās grāmatvedības uzskaite, kā atsevišķu nodokļu maksātāju izslēdzot Izglītības pārvaldi. Tas nozīmē, ka turpmāk maksa par ar izglītības jomu saistītajiem pakalpojumiem būs jāveic uz Talsu novada pašvaldības, nevis Izglītības pārvaldes norēķinu kontu.

Talsu novada pašvaldība jau informējusi, ka ir uzsākta vienotas centralizētās grāmatvedības uzskaites ieviešana. No 30. decembra tiks slēgta Izglītības pārvaldes uzturētā kase un skaidras naudas norēķinus varēs veikt Talsu novada pašvaldības kasē. Savukārt bezskaidras naudas norēķiniem būs jāizmanto Talsu novada pašvaldības banku konti.

Ja maksājat, piemēram, par bērna izglītošanos kādā no novada mūzikas skolām, sporta skolā, par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē vai par interešu izglītību Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā, tad nākošajā gadā šie maksājumi būs jāveic uz Talsu novada pašvaldības kontu. Šīs izmaiņas skars arī uzņēmumus, kas sadarbojas ar Izglītības pārvaldi, arī šajā gadījumā norēķinu kārtībā būs izmaiņas.

Talsu novada pašvaldības reģistrācijas numurs ir 90009113532, bet adrese – Kareivju ielā 7 Talsos, LV-3201.

Pārskaitījumiem uz Talsu novada pašvaldību iespējams izmantot vairāku banku pakalpojumus: a/s “SEB banka”, a/s “Citadele” un a/s “Swedbank”. A/S “SEB banka” konta numurs: LV49UNLA0028700130033; a/s “Citadele” konta numurs: LV85PARX0012750880002; a/s “Swedbank” konta numurs: LV79HABA0001402059015.

Vienota centralizētās grāmatvedības uzskaite no 1. janvāra būs Bērnu un jauniešu centram, mūzikas un mākslas skolām, Talsu novada Sporta skolai un visām pārējām izglītības iestādēm. Patstāvīgu grāmatvedības uzskaiti joprojām saglabās pansionāts “Lauciene”.

Inita Fedko