Izglītības pārvaldes grāmatvedības uzskaite nākamajā gadā būs centralizēta

No nākamā gada 1. janvāra Talsu novada pašvaldībā tiks uzsākta vienota centralizētās grāmatvedības uzskaite, kā atsevišķu nodokļu maksātāju izslēdzot Izglītības pārvaldi.

Tas nozīmē, ka ikvienam, kurš līdz šim ir saņēmis kādus ar izglītības jomu saistītus pakalpojumus un par tiem norēķinājies, turpmāk maksa par tiem būs jāveic uz Talsu novada pašvaldības, nevis Izglītības pārvaldes norēķinu kontu. Ja maksājat, piemēram, par bērna izglītošanos kādā no novada mūzikas skolām, sporta skolā, par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē vai par interešu izglītību Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā, tad nākošajā gadā šie maksājumi būs jāveic uz Talsu novada pašvaldības kontu. Šīs izmaiņas skars arī uzņēmumus, kas sadarbojas ar Izglītības pārvaldi, arī šajā gadījumā norēķinu kārtībā būs izmaiņas.

Savukārt, ja, piemēram, maksājat pašvaldībai par zemes nomu, tad norēķina konts nebūs jāmaina.

Vienota centralizētās grāmatvedības uzskaite no 1. janvāra būs Bērnu un jauniešu centram, mūzikas un mākslas skolām, Talsu novada Sporta skolai un visām pārējām izglītības iestādēm. Patstāvīgu grāmatvedības uzskaiti joprojām saglabās pansionāts “Lauciene”.

Detalizētāka informācija par veicamajām izmaiņām līgumos un maksāšanas kārtību sekos.

 

Inita Fedko