Izsaka neuzticību Talsu novada domes priekšsēdētājam

7. maijā Talsu novada pašvaldībā tika iesniegts deviņu Talsu novada domes deputātu pieprasījums par neuzticības izteikšanu Talsu novada domes priekšsēdētājam Dainim Karolam. 14. maija domes sēdē deputātu vairākums atbalstīja līdzšinējā domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata.

Pieprasījumu par neuzticības izteikšanu parakstījuši četru politisko partiju pārstāvji: Normunds Tropiņš un Edmunds Demiters no “Jaunā Vienotība”, Andis Astrātovs, Gerda Zeberiņa, Normunds Krūze un Oļegs Solovjovs no “Talsu novada attīstībai”, Sandra Pētersone un Gundars Sebris no “ “Visu Latvijai!” – TB/LNNK”, un Alfons Spēks no Latvijas Zaļās partijas.

14. maija domes sēdē neuzticības izteikšanas iemeslus komentēja Normunds Tropiņš. “Galvenā problēma mūsu visu starpā ir komunikācija – bieži nepārrunājām jautājumus, kas radīja negācijas, nesaprašanos, savstarpējos apvainojumus. Nebija pietiekama komunikācija par lēmumu pieņemšanas gaitu un virzību. Par to esam runājuši, bet šajā jomā nekas īsti neuzlabojās. Arī vakuumu izpildvarā nav izdevies novērst,” sacīja N. Tropiņš.

“Gan es, gan mani kolēģi un izpildvara ir strādājusi pēc labākās sirdsapziņas. Reizēm ir grūti izturēt lielo spiedienu un nepārtraukto pretdarbību atsevišķu jautājumu risināšanā. Komunikācijas problēmas deputātu starpā būs arī pēc priekšsēdētāja maiņas. Esmu centies runāt ar visiem deputātiem, vienmēr esmu bijis pieejams. Šajā brīdī svarīgi apzināties iesākto darbu virzību tālāk un novest tos līdz galam,” teica D. Karols.

Par D. Karola atstādināšanu balsoja desmit deputāti (Normunds Tropiņš, Edmunds Demiters, Inga Gluzda, Alfons Spēks, Gerda Zeberiņa, Oļegs Solovjovs, Normunds Krūze, Andis Astrātovs, Sandra Pētersone un Gundars Sebris), pret atstādināšanu balsoja Tabita Kalniņa, Miervaldis Krotovs un Dainis Karols. Balsojumā nepiedalījās “Mēs – Talsiem un novadam” deputāti Edgars Zelderis, Ilva Norenberga un Lauris Pīlēģis, savukārt domes sēdē nepiedalījās no “Latvijas Reģionu Apvienības” ievēlētā deputāte Daiga Feldmane.

Pēc atstādināšanas no priekšsēdētāja amata D. Karols uzsvēra, ka no šādām politiskām svārstībām cieš viss novads, turklāt nav zināms, vai politiķiem ir izdevies panākt kompromisu par nākamo iespējamo domes priekšsēdētāju, vietnieku un nav skaidrs rezultāts par izsludinātā izpilddirektora konkursu, kur pretendentu pieteikšanās noslēdzās 8. maijā.

“Esmu ļoti gandarīts, ka, par spīti dažādai pretdarbībai, izdevās atjaunot Talsu Galvenās bibliotēkas projekta virzību. Vairāki deputātu sasaukumi strādāja pie šī sapņa piepildījuma. Ir realizēti vairāki ceļu atjaunošanas projekti, priecājos par Sabili un tās pilsētas laukumu, ko daudzi sauc par skaistāko Latvijā. Būtisks ieguvums domes darba caurskatāmībai ir Talsu novada domes sēžu translēšana tiešraidē un komitejas sēšu audio ierakstu pieejamība. Tas ikvienam ļauj patstāvīgi spriest par ievēlēto deputātu darba konstruktīvismu, analizēt iemeslus un cēloņus, kā arī, protams, vienkārši sekot līdzi novada politiskajām un saimnieciskajām lietām. Vienmēr esmu vēlējies iesaistīt iedzīvotājus pašvaldības darbā, jo tas ir patiesas demokrātijas pamats. Ne velti pagājušajā gadā atjaunojām tradīciju pašvaldības un domes pārstāvjiem doties uz katru pilsētas un pagastu pārvaldi, lai informētu par lielākajām aktualitātēm un plāniem. Atjaunojām finansējuma piešķiršanu pilsētu un pagastu pārvaldēm prioritāro darbu veikšanai. Tas bija būtiski, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un dzīves vidi visās novada teritorijās, kā arī pašiem pārvalžu vadītājiem dotu iespēju lielākai lemšanai. Nenoliedzami, tieši pārvalžu vadītāji vislabāk zina vietējo iedzīvotāju vajadzības.

Šajā laikā pašvaldības budžetā būtiski palielināts finansējums sporta aktivitātēm, ir izveidots skeitparks, ir izveidotas iestrādes sporta infrastruktūras attīstībai Talsos. Valstī izsludinātajā ārkārtas situācijas laikā esam spējuši atbalstīt dažādas iedzīvotāju grupas, esam nodrošinājuši nepieciešamos drošības pasākumus un neviens no svarīgajiem darbiem nav iekavēts. Deputāta mandātu man ir devuši Talsu novada iedzīvotāji; tas ir daudz vērtīgāks nekā priekšsēdētāja amats. Turpināšu pildīt deputāta pienākumus, turpināšu iedziļināties jautājumos un pārstāvēt mūsu iedzīvotāju intereses, kā arī rūpīgi sekot pieņemto lēmumu izpildei. Man iekšēji ir gandarījums par paveikto, par partiju kuru pārstāvu un zinu, ka to ir novērtējuši mūsu novada iedzīvotāji. Esmu pateicīgs Talsu novada deputātiem, pašvaldības speciālistiem, ar kuriem kopā esam paveikuši labas lietas!” viedokli pēc neuzticības izteikšanas izteica D. Karols.

Šobrīd Talsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus veiks tā vietnieks Normunds Tropiņš.

Inita Fedko