Maina Talsu novada domes deputātu atalgojuma principu

Talsu novada dome pieņēmusi lēmumu pilnveidot deputātu atalgojuma principu, atbilstoši šī brīža Valsts kontroles (VK) ieteikumiem. Tas nozīmē, ka, ja līdz šim vidējais deputāta atalgojums Talsu novada domē bija ap 700 eiro (pirms nodokļu nomaksas) mēnesī, tad tagad tas samazināsies uz pusi: ap 350 eiro (pirms nodokļu nomaksas) mēnesī.

Līdz šim Talsu novada domes deputātu atalgojumu aprēķināja pēc divām pozīcijām: par katru domes un komiteju sēdes apmeklējumu un par deputātu pienākumu pildīšanu ārpus domes un komiteju sēdēm.

Talsu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja Inguna Kaļinka informēja, ka šī brīža VK nostāja paredz piemērot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5. punktā noteiktos ierobežojumus, kas attiecas uz stundas apmaksas likmi. Talsu novada dome pieņēma lēmumu par deputātu atalgojuma noteikšanu, paredzot to aprēķināt par komiteju un domes sēžu faktiski apmeklētajām stundām un par gatavošanos tām. Ir noteikts maksimāli apmaksātais stundu skaits mēnesī, tas ir, 50 stundas.

Lai arī līdz šim esošā deputātu atlīdzības aprēķināšanas kārtība nodrošināja, ka mēnešalgas apmērs nepārsniedza Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā norādīto, tomēr bija jāmaina aprēķināšanas kārtība.

Inita Fedko