Notiek labās prakses vizīte par romu integrācijas jautājumiem

2. un 3. jūlijā Talsu novadā notiek Kultūras ministrijas organizēta labās prakses vizīte “Reģionālā ekspertu tikšanās un labās prakses vizīte Sabiles pilsētā un Talsu novadā”. Tās laikā tiks apspriesti būtiski romu integrācijas jautājumi un līdzšinējā pieredze.

Divu dienu vizītē piedalās Kultūras ministrijas Reģionālo ekspertu tīkla romu jautājumos, Kultūras ministrijas, Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes un Talsu novada pašvaldības iestāžu pārstāvji, eksperti un romu tautības pārstāvji.

2. jūlijā paredzēts apmeklēt kultūras namu Sabilē un pārrunāt romu kultūras atbalsta pasākumu nozīmi kultūrvides veidošanā un integrācijas jomā. Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē būs iespēja uzzināt vairāk par pieejamajiem pakalpojumiem sociālajā, izglītības un mājokļu jomā.

3. jūlijā gaidāma reģionālo ekspertu tīkla tikšanās ar Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem, kur tiks akcentēta romu integrācijas pieredze un nākotnes izaicinājumi: kā veicināt vietējo romu iedzīvotāju iesaisti pilsētas un novada dzīvē un pasākumos, viņu efektīvāku piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem.

Inita Fedko