Ziņas

Novadā
30. septembris 2019

Nopļauj zāli rudenī, lai pavasarī nav jādedzina kūla!

Lai arī rudens sākumā daudzi par zāles pļaušanu jau ir aizmirsuši, tomēr jāatceras, ka labāk to darīt tagad, nekā pieļaut pavasarī kūlas veidošanos. Arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka īpašnieka atbildību par zemes apsaimniekošanu un zāles pļaušanu. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. panta otrā daļa nosaka, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 2900 eiro.

Novadā
30. septembris 2019

Izglītības pārvaldes grāmatvedības uzskaite nākamajā gadā būs centralizēta

No nākamā gada 1. janvāra Talsu novada pašvaldībā tiks uzsākta vienota centralizētās grāmatvedības uzskaite, kā atsevišķu nodokļu maksātāju izslēdzot Izglītības pārvaldi.

Novadā
25. septembris 2019

Iedzīvotāju ievērībai!

Talsu novada pašvaldības administrācijas paziņojums.

Novadā
25. septembris 2019

Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kurām piešķirts politiski represētas personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss un to pamatdzīvesvieta ir deklarēta Talsu novada administratīvajā teritorijā. Vienreizēja pabalsta apmērs vienai personai ir 50,00 euro. Pabalsts jāpieprasa un tas tiek piešķirts vienu reizi gadā laikā no kārtējā kalendārā gada 1. oktobra līdz 1. decembrim. Pabalsta saņemšanai personai […]

Uzņēmējdarbība
18. septembris 2019

Atbalsta septiņas uzņēmējdarbības projektu idejas

Lai veicinātu Talsu novada ilgtspējīgu attīstību un sekmētu esošo uzņēmēju darbu un veicinātu cilvēku iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, Talsu novada pašvaldība rīko projektu konkursu “Dari Talsu novadam”. Tajā ir iespēja gūt pašvaldības līdzfinansējumu līdz pat 2500 eiro esošo vai jaunu ideju realizēšanai. Šajā gadā uz pašvaldības atbalstu projektu konkursā “Dari Talsu novadam” pretendēja astoņi interesenti, no kuriem […]

Novadā
18. septembris 2019

Maina Talsu novada domes deputātu atalgojuma principu

Talsu novada dome pieņēmusi lēmumu pilnveidot deputātu atalgojuma principu, atbilstoši šī brīža Valsts kontroles (VK) ieteikumiem. Tas nozīmē, ka, ja līdz šim vidējais deputāta atalgojums Talsu novada domē bija ap 700 eiro (pirms nodokļu nomaksas) mēnesī, tad tagad tas samazināsies uz pusi: ap 350 eiro (pirms nodokļu nomaksas) mēnesī. Līdz šim Talsu novada domes deputātu […]

1 15 16 17 18