Pie pagrieziena uz Talsiem uzstādīts reklāmas plakāts

Aizvadītā gada augustā Talsu novada dome apstiprināja jaunu Talsu novada zīmolu, iekļaujot dizaina studijas “Teika” izstrādātu vizuālo identitāti. Šajā gadā uzsākta tā iedzīvināšana arī publiskajā ārtelpā. Septembrī, vizuālās identitātes iedzīvināšanas procesā, uzstādīts reklāmas plakāts – norādes zīme uz Talsiem ceļa posmā “Ventspils –Rīga”, mainīgo laikapstākļu dēļ rāmja vizuālais stāvoklis tiks uzlabots nākamā gada pavasarī.

Talsu novada logotipa pamatā ir stilizēta etnogrāfiskā Talsu saulītes zīme uz zaļa fona. Līdztekus novada logotipam arī katrai pilsētai un pagastam ir sava īpaša grafiska zīme un krāsu kodējums, kas atvasināts no katrai teritorijai raksturīgā. Būtiska vizuālās identitātes sastāvdaļa ir arī piktogrammu raksts: dažādu nozaru un jomu grafisks atveidojums, kas salīdzināms ar mūsdienīgu Talsu brunča rakstu. Piktogrammu lietojums kopējo vizuālo identitāti atsvaidzina un padara pieņemamu arī jauniešu auditorijai.

Ikviena zīmola pamatā ir definētas vērtības. Talsu novada pamatvērtības ir drosme, jēgpilnums un cilvēcība. Drosme spējā izvirzīt augstus mērķus un sadarboties to sasniegšanā, jēgpilnums funkcionālas dzīves un pārvaldības organizācijā un pakalpojumos un cilvēcība, esot tuviem, skaidriem un saprotamiem.

Reklāmas plakāta dizains izstrādāts, balstoties Talsu novada vizuālajā stila grāmatā (ar to iepazīties var šeit: Talsu novada vizuālā stila grāmata), tajā papildu iekļautas arī novada pamatvērtības, ko, uzklausot dažādas Talsu novada iedzīvotāju grupas, definējusi komunikācijas stratēģe Liene Kupča.

Veidojot reklāmas plakātu, tika iekļauts novada logo un četras piktogrammas: Talsu pilsētas piktogramma, stilizētā Talsu novada saulīte, ozols kā spēka un diženuma zīme un stilizēts vainags kā pašvaldību atainojošs elements. Savukārt vēstījumā, papildu uzrakstam “Talsi”, būtiski bija atklāt novada iedzīvotājiem un viesiem mūsu pamatvērtības, ko Talsu novada pašvaldība ik dienas cenšas ievērot lēmumu pieņemšanā un darbā.

 

Inita Fedko