Piešķirs pabalstu krīzes situācijā

Talsu novada dome apstiprinājusi grozījumus saistošajos noteikumos “Par vienreizēju pabalstu krīzes situācijā”.  Tie paredz iespēju cilvēkiem pieteikties krīzes pabalstam 80 eiro apmērā vienai personai mēnesī, ja krīze radusies Covid-19 dēļ.

22. martā stājās spēkā likums “Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”. Tas paredz, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības dēļ, un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, pašvaldība piešķir personai, kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā.

Izmaiņas Talsu novada domes saistošajos noteikumos paredz, ka laika periodā, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtas situācija, lai ierobežotu COVID -19 izplatību, pašvaldība izmaksās krīzes pabalstu 80 eiro apmērā mēnesī vienai personai. Pabalstu piešķirs Talsu novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām, kuriem ārkārtas situācijas dēļ nav ienākumu, vai ir radušies papildus izdevumi, ko nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no ārvalstīm, vai persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Lai saņemtu minēto pabalstu, personai jāiesniedz Talsu novada Sociālajā dienestā iesniegums (pieejams ŠEIT) un, ja iespējams, dokumenti, kuri apliecina krīzes situācijas faktu. Sociālais dienests pēc iesnieguma un apliecinošo dokumentu saņemšanas veiks personas sociālās situācijas novērtēšanu un pieņems lēmumu par minētā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

Šis atbalsta veids daļēji jāsedz no pašvaldības budžeta. Pašvaldības budžetā līdzekļi šādai situācijai nav paredzēti, bet nepieciešamais finansējums, kas tiek lēsts ap 120 000 eiro, tiks rasts.

 

Inita Fedko