Rīkojies atbildīgi!

11. martā Pasaules veselības organizācija paziņoja, ka jaunā vīrusa Covid-19 izplatība sasniegusi pandēmijas apmērus. Latvijas Republikas ministru kabinets 12. martā izdeva rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, izsludinot visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 14. aprīlim. Tas darīts, lai ierobežotu vīrusa izplatību.

Arī SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” ir noteikusi ierobežojumus, kas saistīti ar klientu apkalpošanu un pakalpojumu sniegšanu.

Ir aizliegts zvanveida konteineros (dzeltenajā un zaļajā) izmest medikamentus, izlietotos kabatlakatiņus, sejas aizsargmaskas, vienreizlietojamos gumijas (lateksa, nitrila) cimdus un citus konteinera saturam nederīgus priekšmetus un materiālus. Īpaši tas attiecināms uz priekšmetiem, materiāliem, kas bijuši tiešā saskarsmē ar vīrusa Covid-19 inficētu personu.

Dalīti vāktā iepakojuma konteineru saturs tiek manuāli pāršķirots. Inficētu priekšmetu un iepakojumu ievietošana konteinerā var radīt citu cilvēku inficēšanās risku.

Pirms šo priekšmetu un iepakojumu ievietošanas nešķirotu sadzīves atkritumu konteinerā, lūdzam tos ievietot atsevišķā atkritumu maisā, kas pēc tam tiek noslēgts un ievietots konteinerā pie pārējiem atkritumiem.

Līdz 14. aprīlim esam pārtraukuši klientu apkalpošanu un līgumu slēgšanu klātienē, birojos – Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā un Anša Lerha-Puškaiša ielā 6, Talsos, Talsu novadā. Nodrošinām klientu apkalpošanu attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski vai ar e-pastu starpniecību, kā arī nodrošinām līgumu slēgšanu attālināti (ja iespējams), saziņai izmantojot e-pastu.

Esam pārtraukuši arī pakalpojumu sniegšanu poligonā “Janvāri”, Laidzes pagasts, Talsu novads,  pārkraušanas-šķirošanas stacijās Jūrmalā, Ventspils šoseja 61, Tukumā, Dienvidu ielā 1, Kandavā, Daigones ielā 20, Rojā, Rojas novads, izņemot juridiskas un fiziskas personas, ar kurām iepriekš noslēgti līgumi par atkritumu ievešanu pārkraušanas-šķirošanas stacijās vai poligonā “Janvāri”.

 

SIA “AAS “Piejūra””
sabiedrisko attiecību speciāliste
Justīne Ilmane
Tālrunis: 63123306
E-pasts: info@piejuraatkritumi.lv