Šā gada pirmais “Talsu Novada Ziņas” izdevums iznāks 10. janvārī

Šā gada pirmais Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums “Talsu Novada Ziņas” iedzīvotāju pastkastītēs nonāks 10. janvārī.