SIA “LatRosTrans” informācija par aprobežojumiem aizsargjoslās Abavas pagastā

SIA “LatRosTrans” informē un atgādina, ka Talsu novada Abavas pagastu šķērso SIA “LatRosTrans” piederošie maģistrālie naftas un naftas produkti vadi, kuriem saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteikta drošības aizsargjosla (minimālais platums – 25 metri no cauruļvada ass).

Aicinām iepazīties un ņemt vērā informāciju par aprobežojumiem aizsargjoslās un bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos aizsargjoslās.