Sociālo un veselības jautājumu komitejai jauns priekšsēdētājs

Par Talsu novada Sociālo un veselības jautājumu komitejas jauno priekšsēdētāju ievēlēts Edmunds Demiters. 

Balsojums notika 2. decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejā, kurā piedalījās pieci komitejas locekļi. Balsojums par E. Demitera apstiprināšanu komitejas priekšsēdētāja amatā: PAR – četri deputāti (Andis Astrātovs, Miervaldis Krotovs, Tabita Kalniņa, Daiga Feldmane), PRET – nav, ATTURAS – viena deputāte (Ilva Norenberga).

 

Dana Vecmane