Talsos atklāta pasaules izcilāko domu kartotēka – jaunā Gaismas pils

25. novembris tagad ir Talsu novada un Talsu pilsētas vēsturē ierakstīts. Ir noslēdzies 17 gadus ilgais Talsu Galvenās bibliotēkas ceļš uz mājām: no pagaidu 1. maija ielā līdz patstāvīgajām Brīvības ielā. Vecais universālveikals, netipiski mūsdienām, ir pārtapis par kultūras, mākslas un literatūras krātuvi, kas apvieno vairāku paaudžu intereses un vajadzības.

“Jauns, vēl pagaidām iesaiņots un neskarts, pirmo reizi atveramais grāmatu muzejs. 2019. gada 25. novembrī mums visiem ir iespēja atvērt šīs jaunās grāmatas vākus un sajust šo neatkārtojamo smaržu. Nedrīkstam aizmirst, ka poligrāfijas gala produkts ir nevis apdrukāts papīrs, bet materializēta doma. To teicis mūsu pašu prozas meistars Zigmunds Skujiņš. Un šeit, man aiz muguras, ir pavisam jauna doma, varētu pat teikt – pasaules izcilāko domu kartotēka, ideju noliktava, ģēniju tikšanās vieta no laikiem pirms mūsu ēras līdz 21. gadsimtam,” tā sanākušos vēl pie Brīvības ielas 17a durvīm uzrunāja bibliotēkas atklāšanas pasākuma vadītājs aktieris Edgars Samītis.

Bibliotēku ceļš Talsos ir bijis raibs. Talsu Galvenā bibliotēka savā pastāvēšanas laikā pabijusi dažādās mājvietās: septiņās vietās Lielajā ielā, divās vietās K. Mīlenbaha ielā, K. Valdemāra ielā 40 un 1. maija ielā 28. Arī Talsu Bērnu bibliotēka uz vietas nav stāvējusi, tās telpas bijušas Kalna ielā 6, K. Mīlenbaha ielā 20, K. Valdemāra ielā, Ezera ielā un Lielajā ielā 21.

Tagad zem viena jumta dzīvos Talsu Galvenā un Talsu Bērnu bibliotēka, turpat blakus esot arī Talsu novada Bērnu un jauniešu centram: izcila simbioze kvalitatīva laika pavadīšanai bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

1888. gadā tiek atvērts pirmais lasīšanas galds Talsos
1920. gadā Talsu pilsētas valde oficiāli atver Talsu pilsētas bibliotēku
1945. gadā darbu sāk Talsu rajona bibliotēka
1951. gadā tiek atvērta Talsu pilsētas bērnu bibliotēka
2002. gadā Talsu Galveno bibliotēku pārcēla uz pagaidu telpām 1. maija ielā 28
2011. gadā pašvaldība iegādājās ēku Brīvības ielā 17a bibliotēkas vajadzībām
2019. gada 25. novembrī atklāj Talsu Galvenās un Bērnu bibliotēkas mājas Brīvības ielā 17a Talsos

“Šī ir mūsu kopējā dāvana Latvijai, kas novembrī svin dzimšanas dienu un mūsu brīvības nosargāšanu. Grāmata dod dzīvesprieku, tā dod atbildes uz mūsu jautājumiem, bet tām ir vajadzīga kopīga krātuve. Bibliotēka ikvienam būs labs sadarbības partneris, šodien šie ir sava veida atdzimšanas svētki. Mums gaidāmi jauni izaicinājumi un jauni sapņu piepildījumi, lai mēs varētu piepildīt savus sapņus un pārvarēt izaicinājumus, ir vajadzīgi spēcīgi ļaudis un spēcīga komanda. Paldies ikvienam, kuri šo 17 gadu laikā ir iesaistījušies projekta realizācijā, lai galu galā taptu mūsu Gaismas pils!” sacīja Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols.

Talsu Galveno bibliotēku svētkos sveikt bija ieradušies apsveicēji no Kultūras ministrijas, Latvijas Bibliotekāru biedrības, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Bibliotēku informācijas sistēmas “Alise”, kaimiņnovadu pašvaldībām un bibliotēkām, Talsu novada izglītības iestādēm, kā arī citi bibliotēkas sadarbības partneri, vietējie uzņēmēji, draugi un patstāvīgie apmeklētāji.

Latvijas Kultūras ministrijas pārstāve, Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas eksperte Linda Langefelde uzsvēra: “Ir piepildījies sapnis bibliotēkai, ir piepildījies sapnis iedzīvotājiem, ir piepildījies sapnis pašvaldībai un ir piepildījies sapnis visai bibliotēku nozarei, jo ir tapusi viena skaista Gaismas pils. Tas ir liels ieguldījums pašiem Talsiem tās pilsētvidē. Šie ir arī jaunu izaicinājumu svētki, jo mūsdienīgā bibliotēka kļūs par vietu, kur lasīt grāmatas, iegūt informāciju un zināšanas, satikties ar rakstniekiem un citām radošām personībām. Šī būs vieta, kur radoši darboties, izglītoties, pieaugt, satikties un nodot vērtības un stāstus par šo pilsētu par savu vietu, par šo zemi, lai tas viss arī turpinātos. Šie ir svētki, ko var nosaukt arī par jaunu profesionālo izaicinājumu svētkiem, jo bibliotēka, vērusi durvis lasītājiem, ver jaunu darba cēlienu arī pašiem bibliotekāriem. Jau rīt bibliotēkas darbinieki varēs sākt īstenot sevī izauklētos sapņus, kas līdz šim nebija izdevies, un īstenot jaunas ieceres un jaunās idejas, un strādāt tā, lai šeit būtu vieta visiem iedzīvotājiem, pēc iespējas vairāk iesaistot dažādas iedzīvotāju grupas, darboties tā, lai katrs, kas šeit ienāk, saņem to, pēc kā ir ilgojies, lai justos gaidīts un lepotos ar savu bibliotēku.”

Savukārt Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks atzina, ka visi 25. novembra pasākuma dalībnieki ir liecinieki kādam ļoti svarīgam un vēsturiskam notikumam. “Talsu Galvenajai bibliotēka ir nozīme arī nacionālajā mērogā, visi mani kolēģi ļoti labi atceras Jāņa Tāles vārdu. Viņš ir cilvēks, kurš ir izveidojis visai tautai svarīgo latviešu dzejas tematisko kartotēku, kas ir viņa mūža ieguldījums mūsu kultūrā. Šis spiedogs vienmēr būs saistāms ar Talsu Galveno bibliotēku, no pagātnes raugoties. Es ļoti priecājos par to, ka Vija un viņas kolēģi ir piedzīvojuši šo dienu, es zinu, cik ļoti daudz tas prasīja no bibliotēkas cilvēkiem, lai šodien mēs šeit stāvētu. Gribu izteikt lielu pateicību tām pašvaldības komandām, kas, par spīti visām grūtībām, vienmēr uzturēja ideju par jaunu bibliotēku,” teica A. Vilks.

Talsu Galvenās bibliotēkas vadītāja Vija Nagle atzina, ka jauno bibliotēkas telpu idejai noticējusi vien tad, kad sākušies būvniecības darbi. Lai arī pats projekta realizēšanas process nav bijis viegls, tomēr iegūtais rezultāts bibliotēku kolektīviem raisa prieku un pozitīvas emocijas. “Ļoti novērtēju visus cilvēkus, kuri iesaistījās pārvākšanās procesā! Atsaucīgi bija visi: pārvalžu un iestāžu darbinieki, uzrunātās izglītības iestādes. Tas rada lielu gandarījumu, jo apliecina, ka bibliotēka ir vajadzīga ne tikai mums, kolektīvam, nelielai saujiņai cilvēku, bet gan visai sabiedrībai kopumā,” bilda V. Nagle. Arī atklāšanas pasākumā par apmeklētāju un apsveicēju pulku sūdzēties nevarēja. Īpašu aizkustinājumu V. Naglei raisījuši iestādes regulārie apmeklētāji, kas neaizmirsa bibliotēku sveikt tik nozīmīgajā dienā.

Svarīgi, ka šobrīd Talsu Galvenā bibliotēka ir ieguvusi mākslinieces Antras Auziņas austu iestādes vimpeli, kā arī pārmaiņas piedzīvojis tās logo.

Atklāšanas pasākumā ikvienam bija iespēja izstaigāt jauno telpu labirintus mīma pavadībā, iemūžināt savu novēlējumu bibliotēkas Bērnu nodaļā, aplūkot, kādi brīnumi slēpjas tehnoloģiju telpā un iemūžināt sevi fotogrāfijās ar Raini un Jāni Tāli.
Katrs apmeklētājs dāvanā saņēma jaunās bibliotēkas skatu kartīti, bet Izstāžu zālē bija izvietota Bibliotēku atbalsta biedrības izstāde “Mazās gaismas pilis” un Anetes Brāles veidotā izstāde “Talsu bibliotēkas mājvietas laika griežos 1888.-2019.”. Savukārt Talsu televīzija bija sagatavojusi videoapskatu par Talsu Galvenās bibliotēkas līkločiem.

Talsu novada pašvaldība 2016. gada 29. septembrī ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds” noslēdza līgumu par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos” (Nr. EKII-2/11) īstenošanu.

Ēkas daļas, ko savulaik Talsu novada dome iegādājās Talsu Galvenās bibliotēkas vajadzībām, pārbūve ir uzsākta 2018. gada augustā. To veica pilnsabiedrība “Talsu statiskais spriegums”, kas apvieno novada uzņēmējus.

Ēkas atjaunošanas tehniskie risinājumi un būvmateriāli nodrošinās oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu, pārvēršot to par zema enerģijas patēriņa ēku. Pēc projekta īstenošanas katru gadu Talsu Galvenās bibliotēkas ēka samazinās CO2 izmešus par 103 356 kilogramiem gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 012 632,64 eiro, no kurām Emisijas kvotu izsoles instrumenta finansējums ir 1 439 369,55 eiro.

Inita Fedko