Talsu novada pašvaldība apmeklēja Telavi pašvaldību Gruzijā

2015. gadā Talsu novada pašvaldība noslēdza starptautiskās sadarbības līgumu ar Telavi pašvaldību Gruzijā. No 7. līdz 9. novembrim Talsu novada pašvaldības oficiālā delegācija trīs cilvēku sastāvā devās uz Telavi, lai piedalītos sadarbības partneru tradicionālajos svētkos, kas tiek rīkoti Gruzijas karalim Ereklam II par godu.

Talsu novada pašvaldību Telavi tradicionālajos svētkos pārstāvēja izpilddirektora vietniece Ieva Krēķe, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece un Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko.

Talsu novada pašvaldības delegācija tikās ar Telavi pilsētas mēru Shota Nareklishvili, lai pārrunātu Telavi intereses un saprastu, kā veicināt abu pašvaldību sadarbību. Novembra beigās Talsu novada pašvaldības speciālisti dosies uz semināru “Eiropa – pilsoņiem”, lai noskaidrotu, kādas ir iespējas kopīgu projektu realizēšanai piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu. Telavi pašvaldībai interesē Talsu novada pašvaldības pieredze administratīvās struktūras un iekšējās pārvaldīšanas principu izveidē.

Starp abām pašvaldībām plānots uzsākt sadarbību kultūras jomā, 2020. gada Talsu pilsētas svētku laikā uzņemot Telavi vīriešu ansambli sešu cilvēku sastāvā, kura sniegumu demonstrēt Talsu novada iedzīvotājiem, tā iepazīstinot ar Gruzijas nacionālo kultūru. Tika pārrunāta jau esošā sadarbība sporta jomā: veiksmīga pieredzes apmaiņa un turnīru rīkošana izvērtusies starp Talsu novada sporta skolu un Telavi basketbolistiem. Interese tika izrādīta par sadarbības projektiem izglītības jomā. Telavi atrodas universitāte, kas nav Talsu novadā, tomēr interese tika izrādīta par Latvijā notiekošajām pārmaiņām: pāreju uz kompetencēs balstītu izglītību.

Talsu novada pašvaldības delegācija iepazinās ar citiem Telavi starptautiskās sadarbības partneriem. Kopskaitā Telavi pašvaldībai ir 12 sadarbības partneri no deviņām valstīm. Par sadarbību ar Talsu novada pašvaldību interesi izrādīja arī Vīlandes pašvaldība (Igaunija), kas meklē sadarbības partnerus pārrobežu projektu īstenošanā.

Inita Fedko