Precizēta informācija: Talsu novada pašvaldības izpilddirektora amatā neapstiprina izvirzīto kandidātu

Precizēta trešā rindkopa

2. jūnijā notika ārkārtas Talsu novada domes sēde, lai lemtu par izpilddirektora apstiprināšanu amatā. Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš šim amatam izvirzīja vienu kandidātu – Ēriku Lukmanu, kurš tomēr neguva deputātu balsu vairākumu.

Talsu novada pašvaldība jau informējusi, ka pērnā gada jūlijā darbu Talsu novada pašvaldībā pameta izpilddirektors Modris Jaunvalks. Tā gada novembrī Talsu novada domes deputātu apstiprināšanai šajā amatā tika virzīts Edgars Abrams, bet deputātu balsu vairākumu viņš neguva.

Viens no Talsu novada domes deputātu nesaskaņu iemesliem ir bijis ilgstošais pašvaldības izpilddirektora trūkums. Viņa pienākumus līdz šī gada 30. aprīlim pildīja vietniece Inguna Kaļinka. Pēc tam, pamatojoties uz likumā “Par pašvaldībām” un Talsu novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Talsu novada pašvaldības nolikums” noteikto, pašvaldības darba nepārtrauktību nodrošināja  tā brīža domes priekšsēdētājs Dainis Karols, bet pēc viņa atstādināšanas no amata – domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš. Darbu turpina un savus pienākumus veic arī izpilddirektora vietniece Ieva Krēķe (precizēta informācija – I. F.).

Šī gada aprīlī tika izsludināts atkārtots konkurss uz izpilddirektora amata vietu, kur tika saņemti 12 pieteikumi. 11 no tiem tika virzīti tālākai izskatīšanai, bet viens pretendents nebija pievienojis visu prasīto dokumentāciju.

Pirms neuzticības izteikšanas, D. Karols bija izdevis rīkojumu, kur tālāko izpilddirektora amata kandidātu izvērtēšanu nodeva Talsu novada domes deputātu rokās, tomēr teju neviens no deputātiem nepiekrita to uzņemties.

Talsu novada pašvaldība noskaidroja četru personālatlases uzņēmumu piedāvājumus kandidātu izvērtēšanai. Piedāvājumu amplitūda svārstījās no 1100 eiro (bez PVN) līdz 8400 eiro (bez PVN). Par izdevīgāko – ar zemāko cenu un ātrāko darbu izpildes termiņu – atzīts SIA “Aveluk Grupa” piedāvājums (1100 eiro (bez PVN)).

Maija pēdējās nedēļas sākumā SIA “Aveluk Grupa” iesniedza kandidātu izvērtējumu, ar ko varēja iepazīties visi domes deputāti.

Pirms ārkārtas sēdes Talsu novada pašvaldībā tika iesniegta Talsu Komersantu kluba rekomendācija ar aicinājumu par izpilddirektori apstiprināt Ievu Krēķi, kura arī piedalījās atklātajā konkursā uz šo amata vietu. Tomēr N. Tropiņš ārkārtas domes sēdē izpilddirektora amatam izvirzīja Ēriku Lukmanu, kurš ieguvis personālatlases uzņēmuma augstāko vērtējumu.

Balsojumā par Ē. Lukmana iecelšanu par izpilddirektoru nepiedalījās partijas “Mēs – Talsiem un novadam” (Ilva Norenberga un Lauris Pīlēģis) un Latvijas Zemnieku savienības pārstāvji (Dainis Karols un Miervaldis Krotovs). Balsojumā piedalījās 12 deputāti: par Ē. Lukmana iecelšanu amatā balsoja Normunds Tropiņš, Edmunds Demiters, Alfons Spēks, Tabita Kalniņa, Gundars Sebris un Sandra Pētersone, bet pret – Gerda Zeberiņa, Andis Astrātovs, Oļegs Solovjovs, Normunds Krūze, Daiga Feldmane un Inga Gluzda. Ar balsu skaitu seši pret seši Ē. Lukmans netika apstiprināts Talsu novada pašvaldības izpilddirektora amatā.

N. Tropiņš informēja, ka 4. jūnijā paredzēts sasaukt ārkārtas domes sēdi, kur tiks lemts par izpilddirektora pienākumu izpildītāju, šiem pienākumiem virzot I. Krēķi. Savukārt līdz nākamajai domes sēdei 11. jūnijā N. Tropiņš izpilddirektora kandidātu jautājumu pārrunās ar domē esošajiem politiskajiem spēkiem, lai saprastu, vai iespējams panākt vienošanos par kāda no kandidātiem apstiprināšanas.

Inita Fedko