Talsu novada pašvaldības objekti izvirzīti būvniecības skatei un konkursam

Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība, sadarbojoties ar vairākām ministrijām, augstskolām un 15 būvniecības nozares sabiedriskajām organizācijām rīko skati „Gada labākā būve Latvijā 2019”. Savukārt būvnieku padome organizē konkursu „Latvijas Būvniecības gada balva 2019”. Arī Talsu novada pašvaldība gan skatei, gan konkursam izvirzījusi trīs pretendentus vērtēšanai.

Skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” mērķis ir veicināt būvniecības procesa kvalitāti, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs 2019. gadā, veicināt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem akcentējot būvniecības procesa gala rezultātu – būvi.

Skatei var izvirzīt būves Latvijā, kā arī Latvijas būvuzņēmēju būvētās ēkas ārzemēs, kas nodotas ekspluatācijā 2019. gadā astoņās nominācijās: „Dzīvojamā jaunbūve”, „Publiskā jaunbūve”, „Pārbūve “,„Restaurācija”, „Inženierbūve”, „Ainava”, „Koka būve”, „BIM objekts”. Žūrijas kompetencē ir izvirzīt vienu būvi ārpus nominācijām, ar žūrijas balsojumu piešķirot tai „Gada labākā būve Latvijā” lielo balvu.

Talsu novada pašvaldība nominācijā „Pārbūve” izvirzīja Talsu Galvenās bibliotēkas ēku, Firksu-Pedvāles muižas ēku un nominācijā „Ainava” – Sabiles pilsētas laukumu.
Skate ir organizēta trīs kārtās. Pirmajā kārtā žūrija, kas sastāv no nozares ekspertiem un nozares organizāciju pārstāvjiem, izmantojot iesniegto informāciju, izvērtē un atlasa būves otrajai kārtai. Otrajā kārtā žūrija dosies skatīt būves un tikties ar būvnieka un pasūtītāja pārstāvi, lai trešajā kārtā iekļuvušās būves būvnieks vai pasūtītājs prezentētu publiski.

Savukārt konkursa „Latvijas Būvniecības Gada balva 2019” misija ir popularizēt drošas, inovatīvas, augstvērtīgas un estētiski kvalitatīvas ēkas un būves, kas tapušas Latvijas Republikas teritorijā vai ārpus tās, ja par projekta realizāciju atbildīgi ir Latvijas pilsoņi – būvnieki, projektētāji, konstrukciju ražotāji un citi. Konkursa organizēšanas mērķis ir paaugstināt būvniecības, projektēšanas un arhitektūras nozares prestižu sabiedrībā, popularizējot labas prakses pieredzi Latvijā un aiz tās robežām.

Šajā konkursā var pieteikt objektus desmit nominācijās: „Jaunbūve – sabiedriska ēka”, „Jaunbūve – dzīvojamā ēka”, „Restaurācija”, „Pārbūve”, „Fasāžu atjaunošana”, „Publiskās ārtelpas objekts”, „Jauna inženierbūve/infrastruktūras būve”, „Inženierbūvju/infrastruktūras būvju pārbūve”, „Industriālie objekti – jaunbūve, pārbūve vai modernizācija”, „Koka būve”.

Nominācijā „Pārbūve” ieteikta Talsu Galvenā bibliotēka un Firksu-Pedvāles muižas ēka, nominācijā „Publiskās ārtelpas objekts” – Sabiles pilsētas laukums.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās, kur otrajā kārtā žūrija pēc izvēles apmeklē būves klātienē.

Gan skates, gan konkursa noslēgums un apbalvošana paredzēta martā.

 

Inita Fedko