Ziņas

Sociālā aizsardzība
1. June 2020

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība personām, kuras cietušas no vardarbības

Ne vienmēr personai ir iespēja uzreiz atrisināt radušos situāciju, kā, piemēram, pārtraukt kopdzīvi, atrast citu dzīvesvietu, izlemt kādu prasību celt tiesā u.tml. Šādos gadījumos personai ir tiesības saņemt aizsardzību pret vardarbību.

Novadā
1. June 2020

Talsu novada Sociālais dienests sveic Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā!

Sociālā dienesta Ģimeņu atbalsta nodaļa sveic Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā!

Veselība
29. May 2020

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcā atjauno plānveida veselības aprūpes pakalpojumus stacionārā

Vadoties pēc Veselības ministrijas pieņemtā lēmuma, sākot ar 29. maiju Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcā Ventspilī un filiālē Talsos, papildus jau esošajiem atvērtajiem ārstniecības pakalpojumiem, tiks nodrošināti visi dienas stacionārā sniegtie plānveida veselības aprūpes pakalpojumi.

Novadā
29. May 2020

Vecākiem nebūs jāmaksā līdzfinansējums par bērnu interešu izglītību Bērnu un jauniešu centrā

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs (BJC) nodrošina daudzpusīgu interešu izglītību visiem novada bērniem, bet par dalību šajās aktivitātēs vecākiem bija jāmaksā līdzfinansējuma daļa. Tagad pieņemts lēmums, ka no 1. septembra dalība centra nodrošinātajos 22 tematiskajos pulciņos būs bez maksas.

Pilsētās un pagastos
29. May 2020

Iesniegs projekta pieteikumu par gājēju un velosipēdistu ceļu pārbūvi un ielas seguma Rīgas ielā Talsos atjaunošanu

Talsu novada pašvaldība iesniegs projekta pieteikumu “Gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūve un ielas seguma virskārtas atjaunošana Rīgas ielā Talsu pilsētā” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts aizdevuma saņemšanai.

Novadā
29. May 2020

SIA “Talsu ūdens” aicina Stendes iedzīvotājus izņemt tehniskos noteikumus, lai pieslēgtos kanalizācijas tīkliem

2019. gada 2. septembrī tika pabeigti projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/018) būvdarbi un Būvobjekts nodots ekspluatācijā 2019. gada 8. oktobrī.

1 15 16 17 18 19 no 91