Viltus sociālie darbinieki Talsu novadā

Talsu novada Sociālā dienesta rīcībā ir nonākusi informācija, ka Talsu novadā nezināmas personas cenšas iekļūt dzīvokļos, uzdodoties par Rīgas sociālā dienesta darbiniekiem, tāpēc aicinām visiem būt piesardzīgiem.

Talsu novada Sociālais dienests atgādina, ka Sociālā dienesta sociālais darbinieks, apmeklējot klientu dzīvesvietā, uzrāda savu darba apliecību. Darba apliecībā ir minēts iestādes nosaukums, ir sociālā darbinieka fotogrāfija un amats. Uz apliecības ir Talsu novada Sociālā dienesta vadītājas paraksts un iestādes zīmogs.

Ja cilvēks apgalvo, ka ir sociālais darbinieks, bet nevar uzrādīt darba apliecību, nav pazīstams un par savu vizīti nav informējis, Talsu novada Sociālais dienests iesaka viņam neuzticēties un neielaist savā dzīvoklī.

Aicinām pabrīdināt tuviniekus, īpaši sirmgalvjus, jo nereti par krāpnieku upuriem kļūst tieši viņi. Runājiet ar saviem vecākiem, vecvecākiem, lai viņi nenonāktu šādās situācijās, jo tas viņiem rada lielu stresu un pārdzīvojumu! Ja gadījumā jūs vai jūsu tuvinieks ir kļuvis par krāpniecības upuri, vērsieties Valsts policijā!

 

Dana Vecmane