Apspriež Vilkmuižas ezera teritorijas konceptuālo plānu

21. janvārī kinoteātra “Auseklis” telpās tikās novada iedzīvotāji, lai iepazītos un apspriestu konceptuālo attīstības plānu teritorijai ap Vilkmuižas ezeru. Nākotnē to paredzēts iekārtot trīs funkcionālajās zonās, ietverot aktīvās atpūtas un sporta, vēstures un piekrastes un izzinošo un zaļo parka zonu.

Konceptuālo plānu izstrādā SIA “We Build Parks” sadarbībā ar Talsu novada pašvaldības speciālistiem, iesaistot arī sabiedrības pārstāvjus un speciālistus konkrētās nozarēs. Labiekārtojuma un apstādījumu koncepcijas izstrāde “Aktīvās atpūtas zona pie Vilkmuižas ezera Talsu pilsētā” izstrāde izmaksāja 29 500 eiro (bez PVN).

Projektējamajā teritorijā ietilpst trīs zemes vienības – Vilkmuižas ezera apkārtne un teritorijas Ezera ielā 4, un Kareivju ielā 18, kuru kopējā platība ir 16,35 hektāri.

Konceptuālajā plānā ietverts daudzveidīgs teritorijas attīstības virziens, paredzot iekārtot dažādus brīvā laika pavadīšanas elementus. Tajā iekļaujas bērnu rotaļu laukums, kas veidots kopējās teritorijas vēstījuma stilistikā un sadalīts trīs daļās atbilstoši dažādām vecuma grupām, asfaltbetona velotrase un velo nobrauciena takas un skeitparks, divu veidu takas gājējiem un velotransportam, pludmales zona ar peldvietām un uz ūdens izveidotas koka laipu takas, izzinošā zaļā parka zona ar dažādiem izglītojošiem papildelementiem, kā arī mazo formu elementi.

Izstrādātais konceptuālais plāns neparedz iespējamo izmaksu noteikšanu, tas ir projektētāju radīts mūsdienīgs priekšlikums teritorijas nākotnes attīstībai. Plāna izstrādātāji ir paredzējuši visas aktivitātes sadalīt 19 daļās, tā pieļaujot pakāpenisku koncepcijas īstenošanu. Izstrādāto koncepciju pašvaldība var īstenot, nosakot savas prioritātes, papildinot to ar citiem elementiem vai pielāgojot attiecīgā brīža situācijai.

SIA “We Build Parks” iesaka Vilkmuižas teritorijas apkārtnes labiekārtošanu sākt ar bērnu rotaļu laukuma pārveidi, paredzot to paplašināt un izveidot atšķirīgu no standartizētajiem bērnu rotaļu laukumiem. Plāna augšgalā ir arī esošo taku sakārtošana, veloceliņu izveide un apgaismojuma kabeļu ierīkošana. Svarīgi nodrošināt lietusūdens baseina izbūvi un pakāpenisku apstādījumu iekopšanu.

Teritorijas vienotais vēstījums radīts, lai netraucētu tajā esošo floru un faunu, lai sabalansētu kultūrvēsturisko un funkcionālo nozīmi. Īpaši akcenti paredzēti deviņu vilku skulptūrās piecās teritorijas vietās, tā radot sasaisti ar pašas Vilkmuižas nosaukumu un arī mitoloģisko pasauli, kur vilks ir gudrības un spēka simbols.

Apspriešanas dalībnieki izmantoja iespēju uzdot jautājumus un izteikt viedokli. Iedzīvotāji norādīja, ka peldvietu jautājuma sakārtošana Talsu pilsētā ir bijusi aktuāla jau gadus desmit, bet pirms plāna realizēšanas ir jāveic ezera attīrīšana. Vairākkārt tika norādīts, ka Talsu pilsētā jau ir izstrādāti vairāki attīstības projekti, kas ir bijuši iedzīvotāju apspriesti, bet kam nav sekojusi to realizēšana. Tāpat izskanēja pretrunīgi viedokļi par vilku skulptūrām – cits to izveidi atbalstīja, bet cits ne.

Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece piebilda, ka turpmākajā darba procesā tiks izvērtēti izteiktie viedokļi un priekšlikumi. Ikviens var iepazīties ar izstrādāto plānu pašvaldības tīmekļvietnē www.talsi.lv un iesūtīt savus priekšlikumus un ierosinājumus. Ar pilnu konceptuālo plāna sastāvu var iepazīties, rakstot e-pastā jolanta.skujeniece@talsi.lv. Iespējams, konceptuālā plāna realizēšana varētu sākties jau šajā gadā, jo Talsu novada 2020. gada budžeta projektā ir paredzēts finansējums esošā bērnu rotaļu laukuma pārveidei, atrisinot arī piekļuves jautājumu.

Inita Fedko