Droša un mūsdienīga vide – ekspluatācijā nodotas atjaunotās Talsu pilsētas ielas

Pērnā gada nogalē ekspluatācijā tika nodotas pārbūvētās Talsu pilsētas ielas: Raiņa, Celtnieku, Laukmuižas iela un Jaunā Celtnieku iela, kas tika izbūvēta no jauna. Infrastruktūras atjaunošanai piesaistīti Eiropas Savienības līdzekļi, savukārt atjaunojamo ielu izvēlē bija iesaistīti Talsu novada uzņēmēji.

Raiņa iela ir viena no pilsētas centrālajām un noslogotākajām Talsu pilsētas ielām. Tās atjaunošanai piesaistīts projekta „Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā” finansējums 2 463 453,09 eiro apmērā. No tā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 391 616,63 eiro, valsts budžeta dotācija sastāda 492 056,08 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums ir 1 579 780,38 eiro.

Projekts īstenots, lai uzlabotu infrastruktūru un tādējādi nodrošinātu Talsu novada uzņēmējiem papildu pašvaldības atbalstu. Raiņa iela ir nozīmīga rūpnieciskās apbūves teritorija ne tikai Talsos, bet arī novadā. Tās tuvumā atrodas daudz dzīvojamo māju un uzņēmumu, tādēļ sakārtota infrastruktūra ir vienlīdz svarīga gan komerctransportam, gan gājējiem, gan velosipēdistiem.

Projekta sākumā būtiska loma bija Talsu Komersantu klubam: pašvaldībai sadarbojoties ar biedrību, izdevās panākt visiem iesaistītajiem labāko rezultātu.
Tagad ikviens var novērtēt Raiņa ielas un nobrauktuvju pie esošajām mājām atjaunoto segumu, izbūvētos un pārbūvētos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus, slēgtās lietus ūdens novades sistēmas un ielu apgaismojumu. Atbilstoši Eiropas Savienības standartiem ir sakārtots apgaismojums pie gājēju pārejām, tā uzlabojot satiksmes drošību, izbūvēta piemērota infrastruktūra velobraucējiem.

Projekta realizēšanas beigās tika konstatētas vairākas lietusūdens novades sistēmas nepilnības, bet tās, iekļaujoties kopējā finansējuma apjomā, ir veiksmīgi novērstas.
Līdztekus Raiņa ielas pārvērtībām pašvaldība realizējusi kompleksu pieeju un, piesaistot projekta „Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai” līdzekļus, ir pārbūvējusi Celtnieku ielu 426 metru un Laukmuižas ielu 256 metru garumā un izbūvējusi Jauno Celtnieku ielu 768 metru garumā.

Par 1 872 778,86 eiro ir uzlabota ielu infrastruktūra, atjaunots ielu apgaismojums, ūdens un kanalizācijas sistēmas, atsevišķos posmos izbūvēti gājēju celiņi un pārbūvēta lietus kanalizācijas savākšanas sistēma. Arī Jaunajā Celtnieku ielā izbūvēta ūdens un kanalizācijas sistēma, lietus ūdens kanalizācijas savākšanas sistēma un ielas apgaismojums.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 1 849 048,54 eiro, no kā publiskais finansējums ir 1 491 750 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībai ir 89 324,64 eiro, bet Talsu novada pašvaldības finansējums ir 291 704,22 eiro apmērā.

Būvdarbus veica SIA „Talce”. Jaunās Celtnieku ielas izbūvi veica A/S “A.C.B.”

Abu projektu realizācija ir atbalsts vietējiem uzņēmējiem, kā arī pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana.

Inita Fedko