Iesvētīs jauno Bungu kapsētas kapliču

Bungu kapu paplašināšana – šis jautājums bijis aktuāls jau kopš 2016. gada. Šajā brīdī, lai arī visas paredzētās projekta kārtas vēl nav pabeigtas, tomēr rezultāts jau ir acīmredzams: ir uzbūvēta un tiks iesvētīta Bungu kapu kapliča.

28. septembrī 11.00 mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics iesvētīs jaunuzcelto Bungu kapu kapliču, kas ikvienam būs pieejama sēru ceremoniju norisei.

Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja Lauma Jaunpujēna ir gandarīta par paveikto. “Tas vietējiem cilvēkiem, arī Stendes pilsētas iedzīvotājiem, ir ļoti gaidīts notikums. Tagad esam ne tikai labiekārtojuši kapsētas teritoriju, bet arī varēsim nodrošināt sēru ceremoniju norisi, kas ir ļoti būtiski,” uzsvēra L. Jaunpujēna.

Bungu kapu paplašināšana Lībagu pagastā tika uzsākta jau 2017. gadā. Pirms tam tika sagatavots apjomīgs projekts, kuru, lai rezultātu, par spīti ierobežotajām finansiālajām iespējām, sasniegtu pakāpeniski, sadalīja vairākās kārtās. Tās paredzēja esošo teritoriju paplašināt un iekārtot papildu četros hektāros.

Kapličas būvniecība izmaksāja 49 940,91 eiro (ar PVN), autostāvvietas izbūve – 4081,83 eiro (ar PVN), apzaļumošana – 2153,08 eiro (ar PVN), bet būvuzraudzība – 1512,50 eiro (ar PVN).

“Paldies SIA “BAUART”, SIA “Janvāri”, SIA “Talsu meliorators” un SIA “Stendes būvnieks” par kvalitatīvi un rūpīgi paveiktajiem darbiem!” sacīja pārvaldes vadītāja.

 

Inita Fedko