Īstenots projekts Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrā Pastendē

Īstenots projekts “Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra Pastendē darbības paplašināšana un dažādošana”, ELFLA, projekta Nr. 18-08-AL35-A019.2201-000013.

Jauniešu klubam “Kontakts” projektā izveidota atsevišķa telpa Ģibuļu pagasta brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrā. Jauniešu kluba darbībā iesaistās aizvien vairāk aktīvu jauniešu, tādēļ radusies nepieciešamība pēc atsevišķām telpām, kurām nepieciešams arī papildināt materiāli tehnisko bāzi, lai ilgtermiņā pilnveidotu un attīstītu jauniešu iniciatīvu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Tika nojauktas starpsienas trim nelielām telpām, lai izveidotu vienu telpu, kurā jaunieši varētu organizēt pasākumus. Telpā nomainīti logi, veikts kosmētiskais remonts un nomainīta grīda, lai to varētu izmantot arī vingrošanas nodarbībām. Lai jaunizveidotās telpas pilnvērtīgāk izmantotu jebkura vecuma iedzīvotāji – iegādāti 5 galdi, 10 apmeklētāju krēsli un 2 plaukti dažādu materiālu novietošanai, televizors un portatīvais dators dažādu pasākumu un nodarbību vadīšanai.

Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra atsevišķai telpai, kura paredzēta Mākslas studijas vajadzībām un kuru varēs izmantot arī citām radošām aktivitātēm, projekta ietvaros nomainīts logs.

Būvdarbu veica SIA “Pretpils”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA “3D Solutions”.

ELFLA finansējuma daļa ir 17 870,50 eiro un 14 894,36 ir pašvaldības finansējums. Kopējās projekta izmaksas ir 32 764,86 eiro.

 

Jolanta Didžus