Izvērtēšanai iesniegts jaunais SIA “Talsu ūdens” tarifa projekts

SIA “Talsu ūdens” šajā gadā sāka jaunā ūdenssaimniecības tarifa izstrādi, septembrī tas izvērtēšanai iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK). Iesniegtais tarifa projekts paredz vienotu maksu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem visā SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā.

Šī brīža ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2015. gadā apstiprināja Talsu pilsētai. Uzņēmums, pārņemot savā pārziņā lielāko daļu novada teritorijas, klāt pienākušajām teritorijām piemēroja Talsu pilsētā noteikto tarifu.

Esošais tarifs paredz 1,13 eiro kubikmetrā (ar PVN )par ūdensapgādi un 1,42 eiro kubikmetrā (ar PVN) par kanalizāciju. Līdz ar to SIA “Talsu ūdens” pārņemtajās pilsētās un pagastos iedzīvotājiem pakalpojums kļuva lētāks, bet uzņēmumam – nerentablāks. Ja SIA “Talsu ūdens” kombinētais tarifs (ūdensapgādei un kanalizācijai kopā) ir 2,55 eiro  par kubikmetru (ar PVN), tad visās pārējās pārvalžu saimniecībās šis tarifs pirms pārņemšanas pārsniedza 3 eiro apmēru.

Šobrīd SPRK iesniegtais tarifa projekts paredz ūdensapgādes pakalpojuma izmaksas 1,18 eiro par kubikmetru (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojuma izcenojumu – 1,90 eiro par kubikmetru (bez PVN). Iesniegtais tarifa projekts pēc apstiprināšanas attieksies uz Talsu, Stendes, Valdemārpils, Sabiles pilsētas, un Laidzes pagasta Zvirgzdu un Paugurciema, Lībagu, Laidzes, Ģibuļu, Lubes, Ārlavas, Valdgales, Īves, Abavas, Strazdes un Virbu pagasta iedzīvotājiem. Jaunais tarifs varētu stāties spēkā nākamā gada februārī.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

Ūdensapgādes pakalpojums
   
Talsu novada Talsu pilsētā, Laidzes pagasta Zvirgzdu un Paugurciema teritorijā, Lībagu pagastā, Stendes pilsētā, Laidzes pagastā, Ģibuļu pagastā, Pastendes un Spāres, Lubes pagastā, Valdemārpils pilsētā, Ārlavas pagastā, Valdgales pagastā, Īves pagastā, Sabiles pilsētā, Abavas pagastā, Strazdes pagastā, Virbu pagastā0.931.18+26.88%
Laucienes pagastā1.201.18-1.67%
Balgales pagastā1.181.180
Ķūļciema pagastā1.301.18-9.23%
Kanalizācijas pakalpojums
   
Talsu novada Talsu pilsētā, Laidzes pagasta Zvirgzdu un Paugurciema teritorijā, Lībagu pagastā, Stendes pilsētā, Laidzes pagastā, Ģibuļu pagastā, Pastendes un Spāres, Lubes pagastā, Valdemārpils pilsētā, Ārlavas pagastā, Valdgales pagastā, Īves pagastā, Sabiles pilsētā, Abavas pagastā, Strazdes pagastā, Virbu pagastā1.171.90+62.39%
Laucienes pagastā1.451.90+31.03%
Balgales pagastā1.641.90+15.85%
Ķūļciema pagastā1.631.90+16.56%

Inita Fedko