Janvāra sākumā Talsu novadā darbu uzsāks būvvaldes vadītājs

Talsu novada pašvaldība jau labu laiku strādā bez būvvaldes vadītāja. Septembra beigās tika izsludināts konkurss uz vakanto amatu, taču tas noslēdzās bez rezultātiem. Līdz ar to tika pieņemts lēmums uzrunāt iepriekš uz izpilddirektora amatu kandidējošo Juri Krišjāni, kurš piekritis darba gaitas sākt 3. janvārī.

Iepriekšējo darba pieredzi J. Krišjānis ieguvis strādājot par būvinženieri, kā arī par ekspertu būvniecības jautājumos. Viņš ieguvis 13 gadu pieredzi valsts pārvaldē, kas atbilst būvvaldes vadītāja nepieciešamajai kvalifikācijai.

J. Krišjānis ieguvis bakalaura grādu tiesību zinātnē, būvniecībā, kā arī būvinženiera kvalifikāciju. Viņš labi pārzina būvniecības procesa organizēšanu un kontroli, orientējas normatīvo aktu pārvaldībā un to izstrādē, kā arī komandas veidošanā un vadīšanā.

Iestādes izsludināto atklāto amatu konkursu rezultātā lietvedībā saņemtos un reģistrētos amatu pretendentu iesniegtos dokumentus, tai skaitā informāciju par izglītību un pieredzi, iestādes vadītājam ir tiesības izmantot, ja par to ir informēts attiecīgais pretendents, lai izvērtētu pretendenta atbilstību citas brīvas vietas vai vakantās amata vietas aizpildīšanai, nosakot šo iesniegto dokumentu izmantošanas periodu seši mēneši pēc konkrētā konkursa termiņa beigām.

 

Dana Vecmane