Janvārī no amata tiks atbrīvoti divi pārvalžu vadītāji

Talsu novada domes deputāti šogad apstiprināja jaunu pilsētu un pagastu pārvaldības modeli, kas stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra. Izmaiņas skars arī atsevišķu pārvalžu vadītājus.

Kā iepriekš informējām, Talsu novada domes deputātiem atbalstot izmaiņas, lielākās pārmaiņas skars Stendes pilsētas un Lībagu, Strazdes un Virbu pagastu pārvaldes. Ja līdz šim šīs teritorijas pārvaldīja trīs pārvalžu vadītāji, tad pēc iecerētajām reformām būs tikai viens pārvaldes vadītājs. Lai izvērtētu, kurš no trim esošajiem pārvaldniekiem saglabās amatu jaunajā Stendes pilsētas un Lībagu, Strazdes un Virbu pagasta pārvaldē, tika izveidota vērtēšanas komisija, kas, pēc Darba likumā noteiktā, izvērtēja visu trīs pārvalžu vadītājus. Deputāti 12. decembra domes sēdē ar 8 balsīm PAR un 5 balsīm PRET lēma, ka ar 20. janvāri par jaunās pārvaldes vadītāju kļūs Andis Āboliņš. Toties ar 12 balsīm par un 1 balsi pret un ar piecām balsīm PAR un astoņām balsīm PRET tika pieņemts lēmums no 20. janvāra pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar šī brīža Strazdes un Virbu pagasta pārvaldes vadītāju Egilu Alsbergu un Lībagu pagasta pārvaldes vadītāju Laumu Jaunpujēnu.

Arī Vandzenes un Laidzes pagasta pārvaldību paredzēts optimizēt, šos pagastus uzticot vienam pārvaldes vadītājam. Deputāti ar 13 balsīm PAR un 1 balsi PRET atbalstīja Mariku Grohjacku par Vandzenes un Laidzes pārvaldes vadītāju.

Ilgstoši Laucienes, Balgales un Ķūļciema pagastus jau uzrauga viens pārvaldes vadītājs, līdz ar to praktiski šajās teritorijās pārvaldnieku ziņā izmaiņu nebūs, kā līdz šim pārvalžu vadītājs būs Juris Upmalis.

 

Dana Vecmane