Jaunajā Celtnieku ielā pabeigti būvdarbi

Septembra beigās noslēdzās būvdarbi Jaunajā Celtnieku ielā, kas izbūvēta projektā “Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai”. Projekts īstenots darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskajā atbalsta mērķī “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.

Jaunajā Celtnieku ielā izbūvēta ūdens un kanalizācijas sistēma, lietus ūdens kanalizācijas savākšanas sistēma, kā arī ielas apgaismojums. Projekta rezultātā atjaunota degradētā teritorija 7,94 hektāru platībā.

Vēl būvdarbu noslēgumu gaida Celtnieku un Laukmuižas ielu atjaunošana. Celtnieku ielu atjauno aptuveni 390 metru garumā, sākot no Raiņa ielas krustojuma. Šajā posmā rekonstruē ielas seguma konstrukciju un izbūvē gājēju ietvi. Savukārt Laukmuižas iela tiek pārbūvēta 240 metru garumā, kur uzklāts asfaltbetona segums.

Pārbūvējamās ielas un jaunizbūvējamās ielas teritorijā atrodas vairāk nekā 24 mazie un vidējie uzņēmumi.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 849 048,54 eiro apmērā. Pieejamais Eiropas Savienības finansējums Talsu novadam šī projekta apguvē ir 1 491 750 eiro, bet no pašvaldības budžeta nepieciešamais ieguldījums paredzēts aptuveni 267 973,90 eiro apjomā. 89 324,64 eiro plānots saņemt atbalstā no valsts.