Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti

Talsu novada pašvaldības objektā “Sabiles pilsētas laukums” ir pabeigti būvdarbi projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” (Nr. 5.5.1.0/17/I/008) ietvaros. Laukums ir plānotā Mūsdienu mākslas un kultūras tūrisma centra (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis “Sabiles sinagoga”, Nr. 9133) saistītā infrastruktūras būve, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs” (Nr. 7449) teritorijā. Tas nodrošinās kultūras mantojuma saturiskā piedāvājuma plašāku ietekmi.

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē šis ir viens no būtiskiem Eiropas Savienības atbalstītiem objektiem, kura īstenošanā tika iesaistīts būvprojekta izstrādātājs SIA “Livland Group”, arhitekts Mikus Lejnieks nodrošināja autoruzraudzību, būvnieks SIA “Kandavas ceļi”, būvuzraugs Pēteris Alksnis, arheoloģisko uzraudzību veica Andris Tomašūns.

Objekts ir uzcelts par Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, kopējās izmaksas ir 362806,48 EUR.

Sabiles centra laukums (Foto: Sanda Poriņa)