Katlumāja Talsos kļūst modernāka

Siltumenerģijas ražotājs un piegādātājs Talsu pilsētā SIA “Talsu Bio – enerģija” šobrīd veic apjomīgu katlumājas rekonstrukciju A. Pumpura ielā. Šajā objektā tiek ieguldīti 2,5 miljoni eiro, ieviešot modernas tehnoloģijas, kas samazinās izmešu daudzumu.

Šobrīd katlumājā tiek uzstādītas divas jaunas apkures katlu priekškurtuves ar jaudu 6 MWh, un vēlāk tiks atvestas arī katlu iekārtas, kuru jauda būs 5 MWh. Projekta laikā tiek modernizētas dūmu iekārtas, nodrošinot dūmgāzu attīrīšanu, tiks ievēroti jaunākie nosacījumi, kas pieļauj 30 mg putekļu uz kubikmetru izmešu līdzšinējo 50 mg vietā. „Katlumājas rekonstrukciju veicam, jo iepriekšējās iekārtas bija morāli un fiziski novecojušas, kā arī drošības apsvērumu un energoefektivitātes dēļ. Ja iepriekš strādājām ar tvaika iekārtām, tad šobrīd pārejam uz ūdens iekārtām. Pēc rekonstrukcijas būs kvalitatīvāks pakalpojums, objekts kļūs arī vizuāli pievilcīgāks. Darbs katlumājā notiks tāpat kā līdz šim, un tarifs paliks nemainīgs kā bijām solījuši,“ skaidroja Mārtiņš Zaļupe, SIA “Talsu Bio – enerģija” siltumapgādes struktūrvienības vadītājs.

SIA “Talsu Bio – Enerģija” īsteno Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda atbalstītu projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu pilsētā”.

Projektā paredzēts arī izbūvēt piebūvi uz SIA “Jāņa centrs” pusi, lai visas šobrīd ārpusē esošās iekārtas atrastos iekštelpās. Arī katlumājas ārpuse tiks pārveidota, lai tā iekļautos pilsētas ainavā. Lielā šķeldas noliktava būs hermētiski noslēgta, izslēdzot putēšanas iespējamību. Pilsētā rekonstrukcijas laikā nav paredzēti karstā ūdens piegādes pārtraukumi, iespējams, kādā brīdī pakalpojums būs ierobežots nepieciešamās pārslēgšanās dēļ.

Projekta kopējās izmaksas ir 2,5 miljoni eiro (bez PVN), no kā  713 000 eiro ir ES Kohēzijas fonda finansējums. Darbus nodrošina UAB “ENERSTENA”. Aizņēmumu uzņēmumam nodrošina “Altum”.

Dana Vecmane