Konkurss „Ziemassvētku skatlogs Talsu novada pilsētās” – jauna tradīcija, kas jāturpina

Pagājušajā gadā Talsu novada pašvaldība ieviesa jaunu iniciatīvu – konkursu „Ziemassvētku skatlogs Talsu novada pilsētās”. Tā mērķis bija rosināt uzņēmumus padomāt par radošu svētku noformējumu, tā iepriecinot ne tikai savus klientus, bet arī pilsētu iedzīvotājus. Lai arī konkurss notika pirmo reizi, atsaucība bija liela: kopumā tika vērtēts 31 skatlogs.

Konkursā „Ziemassvētku skatlogs Talsu novada pilsētās” bija izvirzīti 22 pretendenti Talsos, seši pretendenti Sabilē, divi pretendenti Valdemārpilī un viens – Stendē.

Vērtēšanas komisija savu darbu veica trīs dienu laikā: divās dienās tika klātienē apskatīti visi pieteiktie pretendenti, lai pēc tam vienotos par galveno balvu ieguvējiem katrā pilsētā.
Būtiskākie vērtēšanas kritēriji bija Ziemassvētku tematikai atbilstoši noformējumi tirdzniecības un pakalpojumu iestāžu skatlogiem un ieejas mezgliem, un to piegulošajiem priekšlaukumiem; objekta vizuālā koptēla mākslinieciskā kvalitāte; idejas, izpildījuma un pielietoto materiālu oriģinalitāte; noformējuma atbilstība uzņēmuma darbības veidam; noformējuma saderība ar objekta arhitektonisko tēlu un pilsētas vidi.

Komisija atzinīgi novērtēja dalībnieku aktivitāti, radošumu un interesanto pieeju skatlogu noformējuma izveidē. Apkopojot gūtos iespaidus un izskatot vērtēšanas kritērijus, par uzvarētāju Talsos tika atzīts veikals „Stendes delikateses” Raiņa ielā 1, Sabilē – frizētava „Made” Rīgas ielā 9/4, Stendē – kafejnīca „Lāsīte” Brīvības ielā 57a, Valdemārpilī – Zanes Bitmanes frizētava Raiņa ielā 16. Uzvarētāji balvā ieguva 150 eiro.

Tā kā pieteikto pretendentu loks bija gana plašs, vērtēšanas komisija nolēma piešķirt divas simpātiju balvas. SIA „Janvāri” biroja skatlogu noformējumā K. Valdemāra ielā 69 jaušams floristu radošums un eksperimentāla pieeja, izmantojot profesionālajā darbībā pielietojamos instrumentus. Savukārt valsts a/s „Latvijas Autoceļu uzturētājs” Talsu ceļu rajona ēkas priekšlaukuma noformējumā K. Mīlenbaha ielā 25 izmantoja uzņēmuma tematiku – ceļa zīmes.

Inita Fedko