Maina Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ Talsu novada dome pieņēmusi lēmumu par Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņa pagarināšanu. Maksājumu iedzīvotāji varēs veikt līdz 16. novembrim.

Pirms ārkārtas stāvokļa izsludināšanas NĪN kārtējā apmaksa bija jāveic līdz 31. martam. 22. martā stājās spēkā likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”,  noteikts, ka pašvaldībām 2020. gadā ir iespēja noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gadā.

Talsu novada dome nolēma Talsu novada nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem visu trīs ceturkšņu nodokļa samaksas termiņu pagarināt līdz 16. novembrim.

Līdz 14. aprīlim Talsu novadā ir slēgtas pašvaldības kases, līdz ar to iespēja nomaksāt Nekustamā īpašuma nodokli ir internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Inita Fedko