Nākamais gads atnesīs izmaiņas pārvalžu struktūrā

Talsu novada domes deputāti ir apstiprinājuši jaunu pilsētu un pagastu pārvaldības modeli, kas stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra. Šo pārmaiņu mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus esošajā apjomā un kvalitātē, izlietojot tam mazākus finanšu resursus. Paredzēts, ka jaunais pārvaldības modelis gadā ietaupīs ap 168 000 eiro, ko varētu novirzīt pārvalžu prioritāro vajadzību īstenošanai.

Izvērtēt esošo Talsu novada pilsētu un pagastu pārvaldības modeli –
šāds pienākums darba grupai tika izteikts jūlija sākumā. Lai saprastu, kā pārvaldēm efektīvāk strādāt, tika izvērtēta to organizācijas struktūra un esošo darbinieku noslodze.

Talsu novada domes deputātiem atbalstot izmaiņas, lielākās pārmaiņas skars Stendes pilsētas un Lībagu, Strazdes un Virbu pagastu pārvaldes. Ja līdz šim šīs teritorijas pārvaldīja trīs pārvalžu vadītāji, tad pēc iecerētajām reformām būs tikai viens pārvaldes vadītājs. Arī Vandzenes un Laidzes pagasta pārvaldību paredzēts optimizēt, šos pagastus uzticot vienam pārvaldes vadītājam. Ilgstoši Laucienes, Balgales un Ķūļciema pagastus jau uzrauga viens pārvaldes vadītājs, līdz ar to praktiski šajās teritorijās pārvaldnieku ziņā izmaiņu nebūs. Jaunais modelis paredz atstāt līdzšinējo pārvaldības modeli Talsu pilsētā, Valdemārpils pilsētā un Ārlavas, Lubes un Īves pagastā, Sabiles pilsētā un Abavas pagastā, Ģibuļu pagastā un Valdgales pagastā. Ņemot vērā reālo situāciju, komisijai būs jāizvērtē tieši Stendes pilsētas, Lībagu pagasta un Virbu un Strazdes pagastu pārvalžu vadītāju atbilstība ieņemamajam amatam, pamatojoties uz Darba likumā noteiktajiem nosacījumiem. Pārējie pārvalžu vadītāji paliks esošie, tomēr kopumā tiks likvidētas četras pārvalžu vadītāju amatu vietas, jo ilgstoši atsevišķs pārvalžu vadītājs nav Ķūļciema un Laidzes pagastā.

Lielākas pārmaiņas gaidāmas pārvalžu iekšējā struktūrā. Darba grupa vērtēja esošo darbu apjomu un noslodzi, piedāvājot kopumā samazināt 5,5 grāmatvežu un 5,5 kasieru slodzes, kā arī likvidēt divas komunālā speciālista amata vietas.
Izvērtējot kasieru noslodzes, tika secināts, ka ne visās pārvaldēs šiem darbiniekiem ir optimālā darbu slodze. Darba grupa izteica priekšlikumu šos pienākumus uzticēt pārvalžu sekretāriem, kuri pēc reorganizācijas būs katrā pilsētā un pagastā kā līdz šim. Izņēmums ir Valdemārpils pilsēta un Ārlavas pagasts un Sabiles un Abavas pagasts: tur, pēc pārvaldnieku iniciatīvas, nolemts saglabāt kasiera vakanci, bet uz nepilnu slodzi.

Pašreiz nevienlīdzīga situācija pārvaldēs ir saistībā ar komunālajiem speciālistiem. Ir pārvaldes, kur šādu speciālistu nav, piemēram, Lībagos, Sabilē un Valdgalē, bet citviet šādi darbinieki, kas iesaistās saimniecisko darbu organizēšanā un īstenošanā, ir bijuši jau no laika gala. Deputāti atbalstīja darba grupas priekšlikumu, nodrošināt divas komunālo speciālistu amatu vietas lielajām pārvalžu apvienībām, bet pārējās pārvaldēs patlaban atstāt esošo sistēmu.

Ieviešot izmaiņas, paredzēts gadā ietaupīt ap 168 000 eiro. Talsu novada domes deputāti izteica priekšlikumu ietaupīto summu atvēlēt pārvalžu prioritāro darbu īstenošanai.

Inita Fedko