Ziņas

Pilsētās un pagastos
16. septembris 2019

Jauns regulējums decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu jomā

Šajā gadā Talsu novadā stājās spēkā saistošie noteikumi par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību. Ko tas nozīmē iedzīvotājiem un vai patiešām jāsatraucas par āra labierīcību reģistrēšanu? Situāciju skaidro SIA “Talsu ūdens” Administratīvās nodaļas vadītāja Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kas ir pamats normatīvā regulējuma sakārtošanai ūdenssaimniecības nozarei Latvijā, pēc ilgām diskusijām Saeimā apstiprināts […]

Pilsētās un pagastos
11. septembris 2019

Noslēdzies konkurss “Talsu bruncī ieaustie”

6. septembrī Talsu tautas namā notika Talsu novada pašvaldības rīkotā konkursa “Talsu bruncī ieaustie” noslēguma apbalvošanas ceremonija. Šajā gadā desmit nominācijās pilsētu un pagastu pārvaldes bija izvirzījušas 55 pretendentus. Ikviens no tiem ir apliecinājums Talsu novada diženumam un spēkam, kas slēpjas cilvēciskajās īpašībās: darīt gribā, pretimnākšanā un radošumā.

Pilsētās un pagastos
4. septembris 2019

Talsu Galvenās bibliotēkas pārbūve tuvojas nobeigumam!

Talsu novada pašvaldība 2016. gada 29. septembrī ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju  un SIA “Vides investīciju fonds” noslēdza līgumu par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos” Nr. EKII-2/11 īstenošanu.

1 17 18 19 20 21 22