Ziņas

Pilsētās un pagastos
4. septembris 2019

Talsu Galvenās bibliotēkas pārbūve tuvojas nobeigumam!

Talsu novada pašvaldība 2016. gada 29. septembrī ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju  un SIA “Vides investīciju fonds” noslēdza līgumu par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos” Nr. EKII-2/11 īstenošanu.

Pilsētās un pagastos
29. augusts 2019

Monitoringa rezultāti Strautu ielā 13, Talsos

Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības sastādīto un Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes apstiprināto monitoringa plānu Strautu ielai 13, Talsos, Talsu novada pašvaldība par monitoringa rezultātiem informē sabiedrību. 2019. gada 12. aprīlī un 25. jūlijā SIA “I.A.R.” veica gruntsūdens, grunts un virszemes ūdens analīžu ņemšanu Strautu ielā 13, Talsos, analīžu materiāla testēšanu un testēšanas […]

1 18 19 20 21 22