Ziņas

Pilsētās un pagastos
26. marts 2020

Maina Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ Talsu novada dome pieņēmusi lēmumu par Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņa pagarināšanu. Maksājumu iedzīvotāji varēs veikt līdz 16. novembrim.

Pilsētās un pagastos
25. marts 2020

Par sociālajā tīmekļvietnē facebook.com publicēto informāciju par iespējamu Talsu novada Pašvaldības policijas ļaunprātīgu rīcību

20. marta vakarā sociālajā tīmekļa vietnē facebook.com tika publicēts ieraksts no privāta konta par iespējamu Talsu novada Pašvaldības policijas ļaunprātīgu rīcību: divu cilvēku fizisku iespaidošanu.

Pilsētās un pagastos
18. marts 2020

Iespēja piesaistīt finansējumu vēsturisko ēku atjaunošanai

Talsu novada pašvaldība izsludina atklātu projektu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.

Pilsētās un pagastos
6. marts 2020

Apmeklē semināru par sojas un lopbarības miežu audzēšanu!

17. martā Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Stendes pētniecības centrā Dižstendē notiks seminārs par sojas un lopbarības miežu audzēšanu un spēju pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, kā arī par pavasara aktualitātēm AREI šī gada darbā. Seminārā ierašanās no 9.30, bet tam pieteikties var līdz 13. martam, rakstot uz e-pastu stende@arei.lv vai zvanot pa tālruni 63291288. Semināra laikā […]

Pilsētās un pagastos
27. februāris 2020

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29, Talsos, Talsu novadā

27. februārī Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu, Talsu novada pašvaldība paziņo, ka, pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 2020. gada 24. februāra lēmumu Nr. 4-17e/1, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29, Talsos Talsu novadā (kadastra Nr. 8801 006 […]

Pilsētās un pagastos
26. februāris 2020

Valdgales pagasta Pūņās pasta pakalpojumus pielāgo reālajam pieprasījumam

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Talsu novada Valdgales pagastā no 26. marta tiks mainīts Valdgales pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Pūņās visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no 11.30 līdz 12.30 tiks nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā Pagastmājā vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā. Ņemot […]

1 4 5 6 7 8 no 22