Par sociālajā tīmekļvietnē facebook.com publicēto informāciju par iespējamu Talsu novada Pašvaldības policijas ļaunprātīgu rīcību

20. marta vakarā sociālajā tīmekļa vietnē facebook.com tika publicēts ieraksts no privāta konta par iespējamu Talsu novada Pašvaldības policijas ļaunprātīgu rīcību: divu cilvēku fizisku iespaidošanu.

Publicētais izsauca aktīvu sabiedrības iesaisti, aprakstīto situāciju komentējot. Sabiedrība tika informēta, ka Talsu novada Pašvaldības policijas atbildīgajām amatpersonām ir pieprasīti paskaidrojumi, lai notikušo izvērtētu.

20. martā 15.50 Talsu novada Pašvaldības policija saņēma ziņu, ka Laucienes pagastā ceļa posmā “Lauciene – Strazde” jau ilgāku laiku sēž kāds vīrietis, kurš pats saviem spēkiem nespēj nokļūt dzīvesvietā. Pašvaldības policijas inspektori, 19 minūšu laikā ierodoties notikuma vietā, konstatēja, ka minētajā ceļa posmā atrodas divas personas. Viena no personām nespēja patstāvīgi pārvietoties, atzīstot, ka ir izdzerts odekolona flakons, tā drēbes jau bija netīras, tāpēc inspektors palīdzēja nokļūt līdz dienesta mašīnai, lai personu nogādātu dzīvesvietā. Tikmēr otrs inspektors sarunājās ar otru personu, kas, zaudējot līdzsvaru, ieslīdēja grāvja malā. Pašvaldības policijas inspektors palīdzēja vīrietim izkļūt no grāvja, bet no piedāvājuma viņu nogādāt dzīvesvietā, persona atteicās.

Abi Talsu novada pašvaldības policijas inspektori apliecinājuši, ka pret personām netika pielietots spēks. Par šo notikumu nav saņemts arī neviens iesniegums.

Izvērtējot situāciju, Talsu novada Pašvaldības policijas vadība visiem inspektoriem par obligātu pienākumu turpmāk ir uzlikusi ķermeņa videokameru lietošanu un instrukciju ievērošanu par atbilstošu automašīnas novietošanu, lai videoreģistrators varētu fiksēt notikumu. Tādā veidā tiks precīzi un objektīvi fiksēta situācija, izvairoties no iespējamajām interpretācijām.

Šobrīd sociālajā tīmekļa vietnē facebook.com publicētais ieraksts privātpersonas kontā vairs nav atrodams.

Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus situācijās, kad pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, ziņot atbildīgajai iestādei. Tādā veidā iespējams izvērtēt notikušo un izdarīt secinājumus, lieki neradot sabiedrībā negatīvu priekšstatu par iesaistītajām institūcijām.

Būsim atbildīgi!