Par vienu grants seguma ceļu mazāk!

Augusta beigās būtisku tehniskā stāvokļa uzlabošanos piedzīvojis ceļa posms “Bedrītes – Magoņu iela” Laidzes pagasta Zvirgzdos. Ja līdz šim tas bija grants seguma ceļš, tad tagad tam uzklāts šķembu – bitumena emulsijas segums.

Laidzes pagasta pārvalde vairāku gadu garumā par vienu no prioritātēm bija noteikusi ceļa posma “Bedrītes – Magoņu iela” sakārtošanu 0,67 kilometru posmā.  “Šo autoceļu izmanto daudzi transporta līdzekļu vadītāji, jo tas ir īsākais ceļš no Talsu apvedceļa līdz Talsu pilsētai. Pašvaldības ceļa posmā grants segums bija nolietojies un tā seguma biezums nenodrošināja brauktuves nestspēju. Grants segumā pastiprināti veidojās bedres, tā uzturēšana kļuva arvien apgrūtinošāka un saimnieciski neizdevīgāka,” paskaidroja Laidzes pagasta pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja Jana Robalde.

Par šķembu – bitumena emulsijas seguma uzklāšanu un pirms tam nepieciešamo seguma sagatavošanu bija izsludināts iepirkuma konkurss. Tajā uzvarēja SIA “Talce” par kopējo summu 33 883,83 eiro (bez PVN).

Pašvaldības autoceļa sakārtošanai finansējums tika gūts no pārvaldes prioritārajiem līdzekļiem, Laidzes pagasta ceļa fonda finansējuma un no nekustamā īpašuma atsavināšanas finanšu līdzekļiem.

Inita Fedko