Pavasarī tiks uzsākti vairāku grants ceļu pārbūves darbi

Šobrīd Talsu novada pašvaldībā tiek īstenoti vairāki grants ceļu pārbūves projekti. Darbi pie grants ceļu pārbūves tiks uzsākti jau aprīlī un maijā.

Projekta Nr. 19-08-A00702-000092 “Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 9.kārta”, projekta kopējās izmaksas 165 286,06 EUR, t.sk. publiskais finansējums 146 323,50 EUR. Projekta ietvaros tiks veikti grants ceļa “Oliņi – Kliņģi – Rinkule” pārbūves darbi Abavas pagastā.

Projekta Nr. 19-08-A00702-000093 “Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 10.kārta”, projekta kopējās izmaksas 77 484,03 EUR, t.sk. publiskais finansējums 68 739,97 EUR. Projekta ietvaros tiks veikti grants ceļa “Pumpuri – Iliņi” pārbūves darbi Ģibuļu pagastā.

Projekta Nr. 19-08-A00702-000094 “Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 14.kārta”, projekta kopējās izmaksas 113 343,54 EUR, t.sk. publiskais finansējums 100 802,12 EUR. Projekta ietvaros tiks veikti grants ceļa “Grieznes – Miegūze – Bedrītes” pārbūve Laidzes pagastā.

Šo trīs projektu kopējās izmaksas sasniedz 356 113,63 eiro, no kā pašvaldības līdzfinansējums – 40 248,04 eiro. Grants ceļu pārbūves darbi notiek saskaņā ar noslēgtajiem būvdarbu līgumiem un plānotajiem būvdarbu izpildes grafikiem.

Jolanta Didžus
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas
projektu vadītāja