Piedalies novembra fotokonkursā!

Konkursā jānosūta paša uzņemtas fotogrāfijas, kurās atainota novembra patriotiskā noskaņa Talsu novadā. Aicinām ikvienu ņemt fotoaparātu vai telefonu un parādīt cik skaisti ir svētki Talsu novadā!

Konkursa noteikumi:

 • Konkursa norises laiks ir līdz 1. decembrim.
 • Fotogrāfijas iesniedzējam obligāti ir jābūt fotogrāfijas autoram.
 • Fotogrāfijām ir jābūt uzņemtām 2019. gada novembrī.
 • Iesniegtajām fotogrāfijām jābūt labā kvalitātē, var būt uzņemtas ar jebkādu fotokameru (digitālo, analogo) vai elektronisko iekārtu ar fotografēšanas funkciju.
 • Fotogrāfijas jānosūta līdz 1. decembrim.
 • Nosūtot fotogrāfijas, dalībniekam OBLIGĀTI jānorāda:
  vārds, uzvārds;
  e-pasta adrese;
  fotogrāfijas uzņemšanas vieta un datums.
 • Iesniedzot fotogrāfijas, autors tās bez atlīdzības nodod Talsu novada pašvaldības īpašumā, kas patur tiesības iesniegto/-ās fotogrāfiju/-as izmantot savām vajadzībām. Talsu novada pašvaldība apņemas nodrošināt iesūtīto fotogrāfiju autoru autortiesību aizsardzību, publicējot fotogrāfijas, norādot autora vārdu, uzvārdu.

Rudens fotokonkursa rezultāti tiks paziņoti otrdien, 12. novembrī!