Sāk darboties jaunais pilsētu un pagastu pārvaldības modelis

No 1. janvāra Talsu novadā sāk darboties jauns pilsētu un pagastu pārvaldības modelis. Izmaiņas skārušas gan pārvalžu vadītāju, gan arī pārvaldēs strādājošo darbinieku skaitu. Pārmaiņu mērķis ir finanšu ietaupījums, nodrošinot iedzīvotājiem līdzšinējo pakalpojumu apjomu un kvalitāti.

Strukturālas izmaiņas piedzīvojis esošais pārvalžu modelis. Lielākās pārmaiņas skārušas Stendes pilsētas un Lībagu, Strazdes un Virbu pagastu pārvaldes. Ja līdz šim šīs teritorijas pārvaldīja trīs pārvalžu vadītāji, tad no 20. janvāra šos pienākumus veiks viens pārvaldes vadītājs – Andis Āboliņš (līdzšinējais Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs).

Arī Vandzenes un Laidzes pagasta pārvaldība ir optimizēta, šos pagastus uzticot Marikai Grohjackai (līdzšinējā Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja). Ilgstoši Laucienes, Balgales un Ķūļciema pagastus jau uzrauga viens pārvaldes vadītājs, līdz ar to praktiski šajās teritorijās pārvaldnieku ziņā izmaiņu nebūs, kā līdz šim pārvalžu vadītājs būs Juris Upmalis. Arī Ģibuļu un Valdgales pagastā darbu turpinās esošās pārvaldes vadītājas Kitija Vecmane un Jana Robalde. Tāpat Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde darbu turpinās Zigmunds Brunavs, bet Valdemārpils pilsētas, Lubes un Īves pagastā – Andris Grīnbergs.

Talsu novada pilsētu un pagastu pārvaldēs par 5,5 ir samazinātas grāmatvežu un kasieru slodzes un likvidētas divas komunālā speciālista amata vietas.

Izvērtējot kasieru noslodzes, tika secināts, ka ne visās pārvaldēs šiem darbiniekiem ir optimālā darbu slodze. Šie pienākumi uzticētu pārvalžu sekretāriem, kuri ir katrā pilsētā un pagastā kā līdz šim. Izņēmums ir Valdemārpils pilsēta un Ārlavas pagasts un Sabiles un Abavas pagasts: tur, pēc pārvaldnieku iniciatīvas, ir saglabātas kasiera vakances, bet uz nepilnu slodzi.

Pašreiz nevienlīdzīga situācija pārvaldēs ir saistībā ar komunālajiem speciālistiem. Ir pārvaldes, kur šādu speciālistu nav, piemēram, Lībagos, Sabilē un Valdgalē, bet citviet šādi darbinieki, kas iesaistās saimniecisko darbu organizēšanā un īstenošanā, ir bijuši jau no laika gala. Deputāti atbalstīja darba grupas priekšlikumu, nodrošināt divas komunālo speciālistu amatu vietas lielajām pārvalžu apvienībām, bet pārējās pārvaldēs patlaban atstāt esošo sistēmu.

Paredzēts, ka jaunais pārvaldības modelis gadā ietaupīs ap 168 000 eiro, ko varētu novirzīt pārvalžu prioritāro vajadzību īstenošanai.

Inita Fedko